– Ke studiuar për Matematikë dhe Inxhinieri Matematike dhe ke pasion programimin?

– Ke dëshirë që të investosh për veten tënde, duke përballur sfida të reja dhe të ngrihesh në karrierë?

Alternativën më të sigurtë e gjeni pranë Infosoft Systems që ju ofron mundësitë më të mira për të vënë në zbatim njohuritë tuaja dhe të shkëlqeni në fushën ku aspironi.

InfoSoft Systems ju fton që të aplikoni pranë kompanisë tonë për t’u njohur me të gjitha mundësite për zhvillim që ne ofrojmë. Dërgoni CV-në tuaj pranë adresës humanresources@infosoftgroup.com.al