InfoSoft Systems hap aplikimet per pozicionin “Software Developer” prane kompanise tone.

Kërkesat per kandidatet:

  • Diplomë universitare në degët: Informatike, Inxh. Informatike, Shkenca Kompjuterike ose degë të ngjashme.
  • Minimumi 1 vit eksperiencë në zhvillim sistemesh.
  • Eksperiencë dhe njohuri për menaxhimin e bazave të të dhënave psh SQL Server, MySQL, Microsoft Access, etj.
  • Eksperiencë  dhe njohuri mbi gjuhët e programimit ASP.NET, C# ose VB.Net, C/AL, XML, Transact-SQL, PL-SQL, C/AL , C/SIDE, RTC, etj.
  • Eksperiencë dhe njohuri mbi ndërtimin e web service-ve. (e preferueshme)
  • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
  • Njohuri shume te mira te gjuhes italiane. (e preferueshme)
  • Aftesi te mira komunikuese dhe organizative

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al