Infosoft Systems Sh.p.k, po kerkon te punesoje:

Inxhinier Senior/Collaboration

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Zbaton zgjidhje teknike ne kohe dhe brenda buxhetit te miratuar duke qene i afte te angazhohet ne te gjitha fazat e projektit.
 • Merr pjese aktive ne pergatitjen dhe dokumentimin e kerkesave funksionale dhe teknike te projekteve dhe specifikimeve te tyre teknike, duke bashkepunuar me punonjes te ekipeve te tjera teknike nese eshte e nevojshme.
 • Identifikon risqe te zhvillimit te projektit/sherbimit dhe i raporton ato te Pergjegjesi i Ekipit Teknik dhe te Manaxheri Projektit.
 • Dizenjon/ krijon specifikimet teknike per projekte me kliente enterprise sipas nevojave dhe kerkesave te biznesit, duke marre parasysh kompleksitetin, si dhe bashkepunimin me palet e treta.

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplomë Universitare ne Inxhinieri Elektronike, Informatikë apo fusha të ngjashme.
 • Mbi 5 vite eksperiencë pune ne kete profil
 • Njohuri të avancuara në Networking
 • Njohuri te pergjitheshme per sistemet e operimit Linux dhe Windows.
 • Njohuri te mire ne “networking” dhe “Core Internet Protocols” si psh: TCP/IP, DNS, SMTP, HTTP dhe routing in distributed networks
 • Eksperience ne « Unified Communication » technologies (SIP, SCCP, MGCP, H323, T38, Cisco Voice Gateways)
 • Njohuri per zgjidhjet e Cisco si (CUCM, Unity Connection, IM & Presence, Unified Contact Center Express, Cisco Expressway, Cisco Jabber)
 • Eksperience ne konfigurimin dhe troubleshooting te SBC’s (Session Border Controllers)/ CUBE (Cisco Unified Border Element)
 • Te kete njohuri per integrimin e “telephony solutions” me Microsoft AD, Exchange (Lync/Skype for business)

Te tjera

 • Njohuri per zgjidhjet Voice recording technologies – e preferueshme
 • Çertifikime CCNA Collaboration ose CCNP Collaboration – e preferueshme
 • Çertifikata për sistemet operative – e preferueshme
 • Njohuri shumë të mira në Anglisht
 • Aftësi shume të mira për të punuar në grup

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al