Infosoft Systems Shpk, kërkon të punësojë:

Junior Cyber Security Engineer

Ne mbeshtetje te rritjes tone te shpejte dhe zgjidhjes se problemeve me te veshtira te klienteve tane, kerkojme t’i shtojme ekipit tone profesioniste ne fushen e Cyber Security.


Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ofron suport dhe konsulencë për teknologjinë ku ai është ekspert.
 • Përgjigjet për menaxhimin dhe eskalimin e case-eve për klientë enterprise me vendorët përkatës.
 • Kryen vlerësimet e pjesëve të projekteve të ekspertizës së tij, duke gjykuar me objektivitet mbi kohët e parashikuara.
 • Prezanton zgjidhje që përfshijnë teknologji të ekspertizës së tij si dhe përshkruan zgjidhjen e kërkuar, në rast kërkese për ofertim.

 

Kërkesa për kandidatët:

 • Minimalisht 3-5 vjet eksperiencë në fushën e System Administrator ose Network Administrator.
 • Njohuri praktike në Networking dhe Network Security
 • Njohuri praktike në Linux Server
 • Njohuri praktike në Windows Server
 • Njohuri bazike për Database (SQL, MySQL, Postgres etj.)
 • Njohuri shumë e mirë e gjuhës angleze.
 • Aftësi shumë të mira komunikuese.

 

E preferueshme:

 • Diplomë Universitare, Inxhinieri Informatike, Elektronike, Shkenca Kompjuterike apo profile të tjera teknike të ngjashme.
 • Njohuri praktike me Kali Linux.
 • Njohuri praktike me aplikime që kryejnë Vulnerability Testing (Metaexploit, BurpSuite)
 • Njohuri bazike për (bash)scripting ose Python scripting
 • Certifikata si: CCNA, CCNA Security, CCNA Cyber Ops, OSCP, Security+, Linux+, CISSP ose certificata te ngjashme ne fushen e Cybersecurity, Linux ose Networking.
 • Minimalisht 1 deri ne 3 vjet eksperiencë në fushën e Cyber Security.

 

 

Për të aplikuar, ju lutem, dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al