Njoftim për Internship

Infosoft Systems, kompania lider në treg për ofrimin e shërbimeve në fushën IT, ofron mundësi Internship-i për studentë që frekuentojnë degët Administrim Biznesi, Marketing, Marrëdhënie Ndërkombëtare, në fushën e shitjeve dhe marketingut! Internshipi do të kombinojë...

read more

Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës Specialisti i Service Desk është pika qendrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa me cilesor. Ndjek problematikat deri ne zgjidhjen e tyre dhe siguron qe nivelet e shërbimit te...

read more

Specialist/e Marketingu

Specialisti Marketing eshte pergjegjes për te ideuar, propozuar dhe realizuar aktivitete marketing te kompanise. Përdor të gjitha platformat mediatike dhe të komunikimit, me qellim rritjen e shitjeve dhe ruajtjen e  imazhit te kompanise. Detyra dhe pergjegjesi: Mbledh...

read more

System Engineer

The Infrastructure Engineer supports the design, analysis, development and implementation of engineering infrastructure solutions of projects and/or work requests for different business solutions. Troubleshoots and proceeds on resolving infrastructure compatibility...

read more

Sales Manager

General Summary: Manages sales of the company’s products and services within an assigned market segment. Ensures consistent, profitable growth in sales revenues through positive planning and deployment. Responsibilities Establishes and maintains relationships with...

read more