Infosoft Group, kerkon te punesoje:

Analist Biznesi

Eshte pergjegjes per ndjekien e te gjithe ciklit te nje projekti implementimi sistemesh menaxhimi, qe prej  analizes dhe dizenjimit te kerkesave te klientit, parametrizimeve dhe konfigurimeve te sistemit, testimit, trajnimit dhe dokumnetitmit te projekteve. Merr pjese ne implementimin e sistemeve te menaxhimit ne klient te rinj, sikurse edhe trajton procesin e analizes per te permiresuar aplikacionet e implementuara ne klientet ekzistues. Bashkepunon me pjestaret e tjere te ekipit per realizimin ne kohe dhe me cilesi te detyrave te ngarkuara.

KËRKESAT BAZË PËR KUALIFIKIM:
– Diplome universitare ne shkenca kompjuterike ose ekonomike.
– Te kete minimalisht 1 vit eksperience pune ne nje profil te ngjashem.
– Te jete shume bashkepunues/e dhe me aftesi shume te mira komunikuese.
– Te kete aftesi shume te mira analitike dhe i/e orientuar drejt detajeve.
– Te kete aftesi shume te mira organizative.
– Te kete aftesi per tu pershtatur me punen sipas prioriteteve.
– Te jete fleksibel ndaj ndryshimeve organizative.
– Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.

TË PREFERUESHME
– Te kete njohuri mbi zgjidhjet e ofruara ne teknologjine Microsoft (Microsoft Dynamcis Nav, Dynamics 365, SQL Server, Microsoft Office, etj)
– Trajnime dhe certifikime si analist biznesi per sisteme te ndryshme
– Njohuri te mira te gjuhes italiane

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e-mail: humanresources@infosoftgroup.com.al