Pavarësisht nëse jeni duke mësuar një teknologji të re të Microsoft, duke u përgatitur për certifikime Microsoft, duke filluar një karrierë të re në IT, ose duke përmirësuar njohuritë tuaja, InfoSoft Systems Training Center mund t'ju ndihmojë që të arrini qëllimin tuaj.

Si një Microsoft Learning Partner në Shqipëri, ne jemi:

    -  Të besueshem! Microsoft kërkon që organizatat të demonstrojnë
       ekspertizën e tyre si furnizues të zgjidhjeve mësimore në teknologjitë
       Microsoft dhe kënaqësinë e klientit ndërmjet individit dhe kompanive që
       i perdorin për trajnim.

    - Ne treg me materialet e kurseve më të reja të aprovuara nga Microsoft, InfoSoft Systems Training Center ofron
      zgjedhjen më të gjerë të kurseve në teknologjitë Microsoft

    - Duke ofruar një rang zgjidhjesh, InfoSoft Systems Training Center ofron zgjidhje nga trajnimi në klasë deri tek
      kurset në distancë për të përmbushur nevojat tuaja.


Trajnimet e Ofruara

InfoSoft Systems Training Center ofron një mori kursesh trajnimi për Certifikimet Microsoft. Në mënyrë që të kontrolloni cilat kurse ne ofrojme dhe të keni më shumë detaje mbi to, ju lutem klikoni më poshtë.

 •        Microsoft Exchange Server

               Microsoft SQL Server

                   Microsoft Azure

                Microsoft Office 365

 •             Microsoft SharePoint

                  Windows Server

                    Microsoft Cloud

             Microsoft Virtualization

 •           Microsoft System Center

              Microsoft Visual Studio

              Microsoft Lync Server


 • MTA

 • MCSA

 • MCSE

 • MCSD