InfoSoft Systems Training Center zhvillon trajnime zyrtare të Microsoft. Këto trajnime kryhen nga Trajnerë të Certifikuar të Microsoft (MCT, Microsoft Certified Trainer). Nëpërmjet tyre, të gjithë pjesëmarrësit kanë  mundësinë të pajisen me Certifikatë Microsoft-i.

Në InfoSoft Systems Training Center, mundësitë e certifikimit janë për të gjithë, duke filluar nga studentët që kanë nevojë për certifikime për të filluar karrierën e tyre, deri tek profesionistët për të marrë një nivel më të lartë certifikimi.

Në CV-në tuaj, ka nevojë për diçka më shumë në mënyrë që t'ju mundësojë një punë më të mirë, ose një përmirësim në karrierë. Ky është Certifikimi Microsoft. Certifikimi i njohurive tuaja në shkallë më të lartë nga një kompani ndërkombëtare si Microsoft, është zgjidhja më e mirë dhe kjo mundësohet në InfoSoft Systems Training Center.Që të bëheni një Microsoft Certified Professional, në InfoSoft Systems Training Center do të gjeni trajnime që do t'ju mundësojnë më pas certifikimin duke filluar nga Niveli Entry (MTA) dhe Niveli Associate (MCSA) dhe deri tek Niveli Expert (MCSE dhe MCSD). Të gjitha kurset ofrohen në qendrën tonë të trajnimit dhe janë Microsoft Official Courses (MOC) të cilat mund të zhvillohen në gjuhën Shqipe ose Angleze. Provimet zhvillohen në gjuhën Angleze.