InfoSoft Business Solutions ofron trajnim profesional ne implementimin e MICROSOFT DYNAMICS NAV.

Microsoft Dynamics NAV, njohur si NAVISION, eshte zgjidhje e integruar ERP (Enterprise Resource Planning) zhvilluar nga lideri i sistemeve kompjuterike per biznesin Microsoft. Nav siguron nje platforme te besueshme dhe te qendrueshme e cila optimizon flukset e biznesit te kompanise dhe lehteson rritjen e fitimeve, kenaqesise se klientit dhe rritjen e biznesit.

Trajnimi do te kombinojë  të mësuarit teorik dhe projekte praktike ne mjediset tona te punes si dhe mundesi punësimi pas përfundimit te suksesshëm te trajnimit. Do te jete i organizuar në module dhe  do të përfshijë punë në grup, diskutime, simulime, prezantime të shkurtra etj.

Pjesemarresit te cilet do te identifikohen, do te kene rezultate te larta ne testet qe do te behen,  kompania mund t’ju ofroje edhe kontrate punesimi.

Instruktorët tanë janë ekspertë të fushave të tyre dhe i plotësojnë kriteret e larta të për mësimdhënien e programeve zyrtare trajnuese.

Eshtë pa pagesë për pjesëmarrësit.

Kohezgjatja e ketij programi trajnimi do te jete 2 muaj, ne periudhen 10/07/2018-10/09/2018, nga e hena ne te premte, ora 09:00 – 13:00.

Kandidatët do të maten në performancë dhe do të vlerësohen gjatë gjithë trajnimit në fushat përkatëse

Kriteret per pjesemarresit:
 
·         Studente ne perfundim te studimeve Master ne deget informatike, Informatike Ekonomike ose finance-kontabilitet 
·         Rezultate të mira gjatë studimeve 
·         Përkushtim dhe obligim për pjesëmarrje të rregullt 
·         Njohuri të mira te gjuhës angleze
·         Aftesi per te punuar ne grup 
·         Aftesi te mira komunikuese dhe organizative

 

Ne përfundim të kursit kandidatet do të pajisen me çertifikatën e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.

Adresa e zhvillimit te trajnimit do te jete: Infosoft Training Center, Torre Drin, Kati 2.

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

 

                                               Programi i Trajnimit

                        Datat 10 Korrik  2018 - 10  Shtator 2018

                                            Axhenda e Trajnimit:

Koha

Çёshtjet / Veprimtaritё

Java 1

 

·         Prezantim i Kompanise

·         Prezantim i zgjidhjeve ERP

·         Njohje me kerkesat e biznesit

·         Introduction to Microsoft Dynamics NAV

·         Application Setup in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 2

 

·         Finance Essentials in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 3

 

 

·         Trade in Microsoft Dynamics NAV

·         Inventory Costing in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

 

Java 4

 

·         Trade in Microsoft Dynamics NAV

·         Inventory Costing in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 5

·         HR&Payroll

·         Relationship Management in Microsoft Dynamics NAV

·         Multi-Site Operations in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 6

·         Business Intelligence in Microsoft Dynamics NAV

·         Service Management in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 7

·         Finance Advanced in Microsoft Dynamics NAV

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve

Java 8

·         Pyetje, Diskutime rreth detyrave/moduleve te pergjithshme

·         Detyra Kursi

·         Testim me alternativa

·         Rezultatet + Komente