• Cisco IPS 4200 Series Sensors

  Cisco IPS 4200 Series Sensors saktësisht identifikojnë, klasifikojnë dhe ndalojnë aktivitetet keq-dashëse.

  Cisco IPS 4200 Series Sensors:

      - Zbulojnë kërcënimet për pronësitë intelektuale dhe të dhënat
        e klientit me inspektim modular përgjatë grumbullit të rrjetit
      - Ndalojnë sulmuesit e sofistikuar duke zbuluar anomalitë në
        përdorim, shmangiet dhe sulmet kundër dobësive
      - Ndalojnë kërcënimet me besim të plotë, duke përdorur
        grupimin më të plotë të veprimeve kundër kërcënimeve
      - Japin përgjigje të saktë me vlerësime kërcënimesh të shpejta
        dhe prerje të detajuar
      - Ofrojnë mbrojtje nga kërcënimet e fundit dhe dobësitë

  Performanca dhe fleksibiliteti

  Zgjidhni performancën e duhur për nevojat tuaja:

      - Projektoni IPS-në tuaj për rrjetin tuaj, me inspektim të plotë
        deri në 4 Gbps, dhe një shumëllojshmëri opsionesh interface-i
        prej bakri dhe fibrash
      - Shpërndani IPS-në për t'u përshtatur me policën tuaj, nëse ju
        shpërndani në mënyre inline, të përzierë, të dyja në të njejtën
        kohë, ose edhe në mënyren inline-on-a-stick
      - Minimizoni kostot dhe vështirësitë e mbrojtjes suaj duke
        përdorur konfigurimin tuaj aktual virtual LAN, dhe aftësitë e
        virtualizimit të para në industri

  Menaxhim me anë të Policës

  Shkurtoni kohën dhe mundimin e nevojshëm për të implementuar dhe rinovuar masat e sigurisë. Me Cisco IPS 4200 Series Sensors ju mund të:

      - Realizoni një arritje të bashkuar gjatë gjithë kohës për
        menaxhimin e sigurisë ndaj incidenteve me Cisco Security
        Monitoring Analysis dhe Response System
      - Ulni kostot e ndryshimit dhe konfigurimit të aktiviteteve
        menaxheriale, duke përdorur Cisco Security Manager për
        të rifreskuar policat në mijëra pajisje në disa hapa të thjeshtë
      - Thjeshtëzoni menaxhimin me IPS dhe Manager Express

  Cisco IPS 4200 Series Sensors janë një pjesë thelbësore e zgjidhjes Cisco Intrusion Prevention System (IPS).

 • Fortinet IPS SOLUTIONS Integrated on FORTIGATE Carrier Appliances

  Fortinet IPS SOLUTIONS Integrated on FORTIGATE Carrier Appliances, teknologjia e parandalimit të ndërhyrjeve Fortinet, e disponueshme në të gjitha platformat FortiGate® dhe FortiWifi™, mund të instalohet tek cepi i rrjetit ose tek bërthama e rrjetit për të mbrojtur aplikime të rëndësishme të kompanisë nga sulme të jashtme, po ashtu edhe të brendshme. E mbështetur nga rinovimet në kohë reale dhe automatike të dërguara nga FortiGuard® Intrusion Prevention Service, teknologjia FortiGate IPS bashkon një databazë të ndryshueshme prej mijërash kërcënimesh të njohura, për të ndaluar sulmet që ndërhyjnë në mbrojtjen tradicionale të firewall-it, gjithashtu edhe zbulimi me anë të anomalive që lejon sistemin të njohë kërcënimet për të cilat nuk është ndërtuar ende një firmë.

  Kombinimi i ndalesave të njohura dhe të panjohura të kërcënimeve, gjithashtu edhe një integrim i fortë me teknologji të tjera sigurie Fortinet, i lejon sistemet FortiGate të ndalojnë sulmet më të dëmshme në pikat e sigurisë, pavarësisht nëse rrjeti është me tel, wireless, partner extranet ose degëzim i lidhjeve të një zyre.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIGATE Integrated on FORTIGATE Carrier Appliances are:

      - Proçesorët FortiASIC™  përshpejtojnë performancën
        parandaluese kundër ndërhyrjeve, duke e lejuar të shkallëzojë
        nga pajisje SOHO në rrjete bërthamë multi-gigabit ose
        platforma të një data center-i
      - Bashkimi i zbulimit të firmës dhe anomalive në protokoll e
        ndihmojnë kundër kërcënimeve të njojura dhe të panjohura,
        me mbështetjen e mbi 1000 protokolleve dhe aplikimeve
      - Rinovime automatike nga sulmet me firmë prej  FortiGuard
        Intrusion Prevention Service i mban organizatat një hap para
        kërcënimeve më të fundit
      - Liçensimi i thjeshtë për pajisje me përdorues pa limit ul
        koston totale të pronësisë
      - Menaxhimi i gatshëm i centralizuar dhe raportimi ulin
        shpenzimet kapitale dhe operacionale për parandalimin
        e ndërhyrjeve
      - Prerje e detajuar dhe ndihmë raportimi i auditimit dhe
        analizës shkencore
      - Mbështetje me disponueshmëri të lartë për shërbim të
        pandërprerë
      - Modulet në dispozicion bypass, në pajisje të zgjedhura
        FortiGate ofrojnë një shtresë shtesë të disponueshmërisë
        së rrjetit për pjesë të rrjetit të cilat janë kritike për misionin