• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

  Përgjithësisht ofron:

      - Shërbime të testuara firewall-i
      - Mbrojtje të hollësishme në kohë reale
      - Hyrje e largët efektive, gjithnjë e ndezur dhe e sigurisë së
        lartë
      - Shërbime komunikimi të sigurisë së lartë

  Cisco Adaptive Security Appliances bashkon firewall-et më të mira në industri, siguri të bashkuar komunikimi, teknologjinë VPN, parandalim të ndërhyrjeve dhe përmbajtjen e një sigurie në një platformë të përmbledhur për të:

      - ndaluar sulmet përpara se të hyjnë në perimetrin e rrjetit
      - mbrojtur të dhënat dhe burimet, gjithashtu edhe zërin, videon
        dhe trafikun e multimedia-s
      - kontrolluar rrjetin dhe aktivitetin e përdorimit
      - ulur pagesën e shpërndarjes dhe të vënies në punë

  Këto zgjidhje ofrojnë një sistem të avancuar parandalimi (IPS) me Global Correlation, e cila është dy herë më efektive se sa IPS-ja tradicionale dhe përmban sigurim të garantuar prej Cisco-s.

  Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances ofron gjithashtu:

      - Shpërndarje e shpejtë dhe shpejtësi të lartë lidhjeje,
        kapacitet për shkallëzim të jashtëzakonshëm dhe mbrojtje
        investimesh
      - Arkitekturë të përshtatshme për shpërndarje të sigurtë dhe të
        shpejtë shërbimesh
      - Hyrje të larget të zhdërvjellet, gjithmonë të ndezur, të
        integruar me IPS dhe sigurinë në web për lëvizshmëri të
        sigurisë së lartë dhe rritje në prodhimtari 

 • Fortinet FORTIGATE-5000 SERIES

  Fortinet FORTIGATE-5000 SERIES ofron performancë themelore, fleksibilitet, besueshmëri dhe shkallëzim për ofruesin e shërbimit. Me disa slots, FortiGate-5000 është i dizenjuar për të qenë më themelori për infrastrukturat e sigurta dhe me performancë të lartë. FortiGate-5000 series është ideal për porta sigurie me shpejtësi të lartë dhe me disa kërcënime, shërbime të menaxhuara sigurie dhe aplikime komplekse për sigurinë e zonimit. Mbështetje për Gigabit Ethernet (GbE) me densitet të lartë dhe 10-GbE interface ofron fleksibilitet të madh dhe shkallëzim të efikasitetit, duke u integruar me menaxhimin e centralizuar të Fortinet-it dhe centralizimin e zgjidhjeve garanton kontroll të shpërndarjes me sasira të mëdha.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIGATE-5000 SERIES është:

      - Zgjerim në maksimum dhe konfigurim fleksibiliteti nga
        dizajni i chassis-blade-it
      - Arkitektura e AdvancedTCA™ ofron  performancë prej
        carrier-grade-i, besueshmëri, disponueshmëri dhe shërbim
        me kualitet të lartë
      - Mbështet efikasitet super të lartë me GbE të përshpejtuara
        prej hardware-it dhe portë lokale 10-GbE të Ethernet-it
      - Furnizim me energji të tepërt pa qenë nevoja të mbyllet
        kompjuteri dhe fletë turbinë që minimizojnë dështimin e një
        pike
      - Menyra Aktiv/aktiv dhe aktiv/pasiv me disponueshmeri të lartë
        për shërbim të pa ndërprerë
      - Integrimi në dispozicion FortiManager dhe FortiAnalyzer
        lehtëson menaxhimin e sigurisë, raportimin, dhe analizën
        duke ulur pagesën operacionale
      - FortiGuard Subscription Services ofron mbrojtje automatike,
        në kohë reale dhe moderne kundër kërcënimeve të sigurisë
        dhe shfrytëzimeve
      - Ndan rrjetet prej klientëve, sektorit të biznesit ose çdo ndarje
        logjike për më shumë kontroll duke përdorur domain-e
        virtuale (VDOMs); ideale për infrastrukturë të virtualizuar
      - Plotëson ose përmirëson infrastrukturën ekzistuese të
        sigurisë duke lejuar vetëm ato shërbime të nevojshme në
        tehun e sigurisë gjithë-përfshirës
      - Planifikon përbërjen ekzakte të sigurisë ndaj multi-
        kërcënimeve, balancimin e ngarkesës dhe rrjetin e
        shpejtësisë së lartë, i nevojshëm për të mbështetur kërkesat
        e sigurisë së organizatës

 • Fortinet FORTIGATE-3810A

  Integron shërbime sigurie multi-kërcënuese në një pajisje të zgjeruar, ideale për portën e një ndërmarrjeje me performancë të lartë dhe zbatimin e Managed Security Service Provider (MSSP). Mbështet deri në katër (4) FortiASIC™ interface 10 GigE të përshpejtuara dhe ofron katër (4) Advanced Mezzanine Card (AMC) gjinj zgjerimi, duke e bërë pajisjen më të modular dhe më fleksibël në linjën FortiGate.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIGATE-3810A është:

      - Mbështetje për shpërndarje në shkallë të madhe, me
        nivelin më të lartë të performancës për inspektimin e
        përmbajtjes
      - Dy (2) SPF interface ASIC të përshpejtuara ofrojnë
        performancë me shpejtësi teli në një paketë të vogël
      - Katër (4) gjinj zgjerimi AMC ofrojnë zgjerimin në maksimum
        të një pajisjeje dhe fleksibilitet në konfiguracion
      - Mbështet prodhim tepër të lartë me porta Ethernet-i
        opsionale, të përshpejtuara prej hardware-it
      - Mbështet prerje lokale dhe arkivim përmbajtjeje me modul
        ruajtjeje opsionale
      - Furnizim me energji të tepërt pa qenë nevoja të mbyllet
        kompjuteri që minimizon dështimin e një pike
      - Plotëson ose përmirëson infrastrukturën ekzistuese të
        sigurisë duke lejuar vetëm ato shërbime të nevojshme
      - Ndan rrjetet prej klienteve, sektorit të biznesit ose çdo ndarje
        logjike për më shumë kontroll duke përdorur me qindra
        domain-e virtuale (VDOMs)
      - Integrimi në dispozicion FortiManager dhe FortiAnalyzer
        lehtëson menaxhimin e sigurisë, raportimin, dhe analizën
        duke ulur pagesën operacionale
      - FortiGuard Subscription Services ofron mbrojtje automatike,
        në kohë reale dhe moderne kundër kërcënimeve të sigurisë

 • Fortinet FORTIGATE-3016B

  Fortinet FORTIGATE-3016B është zgjedhja ideale për një rrjet bërthame, ose implementime firewall-i me disa ndarje të një data center-i. Ofron gjashtëmbëdhjetë (16) interface SPF të përshpejtuara prej ASIC me Ethernet Gigabit, duke ofruar firewall me shpejtësi teli dhe afërsisht po atë shpejtësi performance VPN-je, së bashku me mbrojtje të përmirësuar kundër refuzimit të IP-së në sulmet e shërbimit.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIGATE-3016B është:

      - Gjashtëmbëdhjetë (16) interface SPF të përshpejtuara prej
        ASIC me Ethernet Gigabit, mbështet implementime firewall-i
        të brendshëm me performancë të lartë për më tepër rrjet
        bërthame dhe mbrojtje të data center-it
      - Gjiri zgjerues AMC me zgjerim-tek mbështet modulat
        zgjerues të Fortinet-it duke përmbajtur porta Gigabit
        Ethernet-i ose magazinim të brendshëm për prerje lokale,
        arkivim ose ndarje
      - Plotëson ose përmirëson infrastrukturën ekzistuese të
        sigurisë duke lejuar vetëm ato shërbime të nevojshme
      - Ndan rrjetet prej klientëve, sektorit të biznesit ose çdo ndarje
        logjike për më shumë kontroll duke përdorur me qindra
        domain-e virtuale (VDOMs)
      - Furnizim me energji të tepert pa qenë nevoja të mbyllet
        kompjueri që minimizon dështimin e një pike
      - Integrimi në dispozicion FortiManager dhe FortiAnalyzer
        lehtëson menaxhimin e sigurisë, raportimin dhe analizën
        duke ulur pagesën operacionale
      - FortiGuard Subscription Services ofron mbrojtje automatike,
        në kohë reale dhe moderne kundër kërcënimeve të sigurisë