• Cisco IronPort Managed Email Security

  Cisco IronPort Managed Email Security ndalon spam-et dhe viruset për të ndihmuar në mbrojtjen e infrastrukturës së e-mailit. Ky shërbim ndalon ciklin e blerjes së hardware-ëve të rinj dhe trajnimin e personelit për shkak të rritjes së volumeve të spam-eve. Ju përfitoni prej nivelit të lartë të sigurisë së të dhënave të ofruara nga një pajisje sigurie e-maili në vend, ndërkohë që keni fleksibilitetin e delegimit të punëve të mirëmbajtjes dhe të menaxhimit.

 • Cisco IronPort Web Security Appliances

  Cisco IronPort Web Security Appliances bashkojnë tekonologji inovative në një platformë të vetme. Punëson mjete të avancuara, duke përfshirë kontrolle me policë të pranuar, filtrim reputacioni, filtrim malware-ësh, sigurim i të dhënave dhe aplikimi i dukshmërisë dhe kontrollit. Të ndihmon në sigurimin dhe kontrollin e trafikut në web.

 • Fortinet FORTIMAIL-3000C

  Fortinet FORTIMAIL-3000C është një sigurim i fuqishëm mesazhimi për mbartësit dhe distributorët e shërbimit. Eshtë ndërtuar me të njejtin faktor formë si FortiMail-2000B, por me CPU ekstra, më shumë RAM (16G) dhe një interface fibre për të përmbushur nevojat e më shumë klientëve kërkues. FortiMail-3000C mund të proçesojë deri në 1.2 milion e-maile në orë me filtrim të plotë antivirus dhe antispam, inspektim të brendshëm dhe të jashtëm të e-maileve pa ndikuar në performancë, dhe rreth 20% rritje në performancë në krahasim me FortiMail-2000B.

  FortiMail-3000C lejon magazinimin lokal të mesazheve dhe të përmbajtjes për të lehtësuar pajtimin me policën. Dy TB-tët e saj të magazinimit (përdoruesi mund ta rrisë deri në 6 TB) ulin nevojën për të shpërndarë dhe konfiguruar pajisje ose shërbime të tepërta magazinimi.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIMAIL-3000C është:

      - Liçensimi me anë të pajisjes eliminon pagesën për çdo
        përdorues, kosto tepër të ulta për hyrjen dhe kostot e
        vazhdueshme të mirëmbajtjes
      - Ofron mbrojtje shtesë dhe të shtresëzuar (kur përdoret së
        bashku me pajisjet FortiGate) që ofron sigurim në mesazhim
        dhe ndan perimetrin me latencë të ulët dhe funksionet e
        e-mailit me latencë të lartë për operacione më efikase
      - Enkriptimi me bazë identiteti ofron në opsionin shtyj dhe
        tërhiq një dërgesë të sigurt të një përmbajtjeje konfidenciale
        ose të rregulluara. Asnjë hardware ose software shtesë për
        të instaluar, asnjë sigurim nga ana e përdoruesit, asnjë
        para-regjistrim për marrësin, duke e bërë FortiMail IBE
        ekstremisht të lehtë për t'u shpërndarë
      - Fjalorë të modifikuar dhe të paracaktuar zbulojnë humbjen
        aksidentale ose të qëllimshme të të dhënave konfidenciale
        ose të rregulluara. Ndihmon në përputhshmërinë e PCI/DSS,
        HIPAA
      - Gateway antispam që rinxjerr informacion nga fundi i proçesit,
        lejon mbartësit dhe distributorët e shërbimit për të bllokuar
        spam-in e pikave përfundimtare (duke përfshirë edhe
        smartphone-et), duke parandaluar nxjerrjen në listë të zezë të
        klientëve legjitimë
      - Opsioni i Disponueshmërisë së lartë për besueshmëri të lartë
      - Opsione fleksibël shpërndarjeje (Transparent, Gateway, dhe
        Server) që adaptohen me nevojat e organizatës dhe buxhetin,
        duke ulur përmirësimet infrastrukturore dhe ndërprerjet e
        shërbimit
      - Motorri i specializuar MTA ofron kapacitet me nivel të lartë,
        routing inteligjent, QoS, virtualizim dhe routing të brendshëm
        dhe të jashtëm SMTP për performancën më të mirë në
        mesazhim
      - Prerje e integruar dhe motorr që raporton, ofron dukshmëri në
        përdorimin e mesazhimin, ndan statistikën dhe informacione
        të tjera menaxheriale
      - Abonimi në shërbimet e FortiGuard ofron rinovime të shpejta
        në funksionalitetin e antispam-it dhe antivirus-it nëpërmjet
        inteligjencës së mbledhur prej skuadrës së dedikuar globale
        Fortinet për kërcënimet

 • Fortinet FORTIMAIL-400B

  Fortinet FORTIMAIL-400B është një gateway sigurimi mesazhimi që të jep opsione të pakrahasueshme shpërndarjeje: Transparent, Gateway, dhe Server. Këto tre opsione ndihmojnë në arritjen e kërkesave të sigurisë së kompanisë dhe buxhetit, minimizimin e përmirësimit në infrastrukturë dhe ndërprerjet në shërbim. Me një quick-start setup wizard dhe basic-mode GUI, FortMail-400B sjell thjeshtësinë e shpërndarjes dhe përdorimit që kanë nevojë organizatat me madhësi mesatare. Liçensimi me bazë pajisjeje eliminon kostot për çdo anëtar dhe siguron shërbim të pandërprerë, ndërkohë që rrjeti juaj rritet.

  Shërbimet e Fortinet's FortiGuard Security rinovojnë automatikisht metodologjinë e njohjes së spam-it të FortiMail-it kundër kërcënimeve të fundit, duke siguruar mbrojtjen më të fundit për rrjetin tuaj. Pajisja FortiMail-400B e lehtëson disponueshmërinë dhe sigurimin e mediumit tuaj kritik të komunikimit.

  Ajo çka përfitohet nga Fortinet FORTIMAIL-400B është:

      - Opsione fleksibël shpërndarjeje (Transparent, Gateway, dhe
        Server) që adaptohen me nevojat e kompanisë dhe buxhetin,
        duke ulur përmirësimet infrastrukturore dhe ndërprerjet e
        shërbimit
      - Liçensimi me bazë të pajisjeve siguron mundësinë për rritje
        pa pasur pagesa të shtrenjta liçensimi në bazë të përdoruesit
      - Abonimi në shërbimet e FortiGuard ofron rinovime të shpejta
        në funksionalitetin e antispam-it dhe antivirus-it nëpërmjet
        inteligjencës së mbledhur prej skuadrës së dedikuar globale
        Fortinet për kërcënimet
      - Ndihmon në pajtimin e nevojshëm duke ndihmuar në
        magazinimin dhe arkivimin e mesazheve drejt e në FortiMail
        ose në magazinim të jashtëm
      - Quick-start setup wizard dhe basic-mode GUI përmirësojnë
        lehtësimin e shpërndarjes dhe menaxhimit
      - Siguri e integruar pa kërkuar pagesën e çdo përdoruesi ofron
        antivirus, antispam, antispyware dhe antiphishing me disa
        nivele për mbrojtjen e sigurisë suaj, për një numër pa limit
        përdoruesish ose kutish postare (mailbox)
      - Magazinimi i brendshëm lejon arkivim lokal të përmbajtjes së
        mesazhit
      - Menaxhimi i magazinimit te software-it RAID, lejon
        disponueshmërinë e përmbajtjes së arkivuar
      - Opsione për disponueshmërinë e lartë për besueshmëri të
        lartë
      - Ul ngarkesën në burimet e rrjetit dhe të sistemit duke ndaluar
        kërcënimet para se të arrijnë përdoruesin përfundimtar
      - Motorri i specializuar MTA ofron kapacitet me nivel të lartë,
        routing inteligjent, QoS, virtualizim dhe routing të brendshëm
        dhe të jashtëm SMTP për performancën më të mirë në
        mesazhim
      - Prerje e integruar dhe motorr që raporton, ofron dukshmëri në
        përdorimin e mesazhimit, ndan statistikën dhe informacionet
        e tjera menaxheriale
      - Liçensimi me anë të pajisjes eliminon pagesën për çdo
        përdorues, kosto tepër të ulta për hyrjen dhe kostot e
        vazhdueshme të mirëmbajtjes
      - Ofron mbrojtje shtesë dhe të shtresëzuar (kur përdoret së
        bashku me pajisjet FortiGate) që ofron sigurim në mesazhim
        dhe ndan perimetrin me latencë të ulët dhe funksione e-maili
        me latencë të lartë për operacione me efikase