• Cisco Broadband Access Center

  Cisco Broadband Access Center është një zgjidhje e rrjetit menaxherial gjithëpërfshirës, i cili ul kohën për blerjen e shërbimeve të reja dhe rrit të ardhurat. Një treshe (video, zëri dhe të dhënat) që mund të të ndihmojnë në ofrimin e një game të gjerë shërbimesh në Connected Home. Ato kanë evoluar në shërbime të diferencuara, si përshembull:

      - High definition
      - Regjistrues për video Dixhitale
      - Shpejtësi më të larta
      - Femtocell

  Produktet janë gjithashtu më të disponueshme dhe të këmbyeshme, si pasojë e më shumë zgjedhjeve broadband, duke përfshire: DSL, Internet kabllor, Mobile, Fiber dhe Satelit.

  Në të njëjtën kohë, shërbimet e jashtëzakonshme si Skype, Hulu, Netflix, Google Voice, Apple TV dhe Geek Squad ndikojnë negativisht të ardhurat mesatare për përdorues (ARPU). Për më tepër, çmimet e mbështetjes po rriten vrrullshëm me numrin e pajisjeve në rritje dhe shpërndarjen e re të shërbimeve.

  Broadband Access Center thjeshtëzon aktivizimin e shërbimit dhe menaxhimin e ndihmon:

      - Automatizimin e konfiguracionit të rrjetit, sigurimin,
        menaxhimin, me opsione fleksibël për të dhënat, zërin dhe
        aplikimet video
      - Mund të shkallëzohet në afërsisht çdo madhësi të rrjetit, sic
        duket qarte në mbi 60 milion aparatura të klientëve qe janë
        nën menaxhim
      - Kosto më e ulët operimi duke rritur efikasitetin operator dhe
        duke ulur problemet e rrjetit menaxherial.

 • Cisco IP Solution Center

  Cisco IP Solution Center ofron aplikime për manaxhim rrjeti inteligjente, për planifikimin, sigurimin dhe diagnostikimin e rrjetit. Ai ofron manaxhim rrjeti të integruar, gjithëpërfshirës dhe të kombinuar, për të ndihmuar të keni avantazh në konkurencë.

  Cisco IP Solution Center ofron manaxhim jetëgjatë për:

      - Përshpejtimin e shpërndarjes së teknologjive MPLS dhe
        Carrier Ethernet
      - Shpenzim më i ulët operacional me troubleshooting të
        automatizuar, të bazuar në rrjedhën e punës dhe
        diagnostikim

  IP Solution Center thjeshtëzon manaxhimin e disa teknologjive duke ofruar aplikime të integruara manaxhimi. Kjo zgjidhje ofron sigurim dhe troubleshooting për:

      - MPLS VPNs
      - ATM, Frame Relay dhe Ethernet mbi MPLS VPN
      - Carrier Ethernet VPNs