• Microsoft Hyper-V

  Profesionistët e IT-së shpërndajnë dhe përdorin virtualizimin për të konsoliduar ngarkesën e punës dhe të ulin shtrirjen e server-it. Për me tepër, ata shpërndajnë virtualizimin me teknologji grumbullimi për të ofruar një infrastrukturë të fortë IT-je me disponueshmëri të lartë dhe riparim të shpejtë katastrofash. Për më tepër, klientët duan me tepër fleksibilitet. Windows Server 2008 R2 Hyper-V ofron fleksibilitet më të lartë me shtegëtim live. Shtegtim live është i integruar në Windows Server 2008 R2 Hyper-V dhe Microsoft Hyper-V Server 2008 R2.

  Me shtegëtimin live te Hyper-V, ju mund të lëvizni duke drejtuar makineri virtuale (VMs) nga një pritës fizik tek një tjetër, pa një ndërpreje ose humbje të pritur shërbimi. Profesionistët e IT-së shkojnë tek shtegëtimi live për të krijuar një ambjent IT-je sa më dinamik dhe fleksibël për të përmbushur nevojat e një biznesi në rritje. Shtegëtimi live ofron teknologjine kyç për balancim dinamik të ngarkesës, vendosjen VM, disponueshmëri e lartë për ngarkesa pune të virtualizuara gjatë mbarëvajtjes fizike të kompjuterit dhe konsum të ulur të fuqisë së qendrës së të dhënave.

 • VMware Hypervisor

  VMware vSphere Hypervisor është i bazuar në VMware ESXi, arkitektura hipervizore që vendos standartin e industrisë për besueshmëri, performancë dhe mbështetje të ekosistemit. VMware vSphere Hypervisor është menyra më e lehtë për të nisur virtualizimin. Konsolido aplikimet në server më të pakët dhe fillo të kursesh para nëpërmjet numrit më të kufizuar të hardware-ve, fuqisë, ftohjes dhe shpenzimeve administrative.

      - Mund të veprojë me disa aplikime në një server të vetëm
      - Udhehiq një data center më ambjentaliste, dhe ul kostot e
        energjisë
      - Back up dhe riparo aplikimet më me thjeshtësi
      - Virtualizo edhe aplikimet që janë kritike për biznesin