• Symantec Web Gateway

  Software të filtrimit të web

  Symantec Web Gateway mbron organizatat kundër llojeve të ndryshme të malware të lindura në web dhe i jep organizatave fleksibilitetin e shpërndarjes së tij ose si një pajisje virtuale ose në një hardware fizik. Mundësuar nga Insight, reputacioni inovativ i Symantec bazuar në teknologji të filtrimit të malware, Web Gateway mbështetet në një rrjet global me më shumë se 210 milion sisteme për të identifikuar rreziqe të reja përpara se ato të shkaktojnë probleme në organizata.

  Mundësuar nga Symantec Insight jep mbrojtje proaktive kundër rreziqeve të reja, të targetuara apo mutante

      - Detekton rreziqet ndërkohë që ata janë duke u krijuar
      - Përdor kontekstin për të ulur pozitivet e gabuara dhe pret
        daljen nga menaxhimi
      - Mundësuar nga dijet e përbashkëta të më shumë se 210
        milion sistemeve

  Integrimi me Symantec Data Loss Prevention Network Prevent për Web lejon një zgjidhje të fortë për ndalim të humbjes së të dhënave dhe webit

      - Ndalon të dhëna të rëndësishme që të dalin nga rrjeti i korporatës
        nëpërmjet webit
      - Ul rrezikun e humbjes së të dhënave duke vënë në zbatim
        automatikisht politikat për sigurinë e organizatës tuaj
      - Ndryshon sjelljen e përdoruesit tuaj nëpërmjet edukimit në kohë
        reale për politikat nëpërmjet njoftimeve për thyerje të politikave

  Opsioni i shpërndarjes së pajisjeve virtuale

      - Klientët mundet të shpërndajnë Web Gateway si një pajisje
        fizike, pajisje virtuale, ose kombinimi i të dyjave

  Mundësitë Proxy dhe caching plotësojnë nevojat e klientëve  të cilët:

      - U nevojitet proxy në topologjinë e rrjetit
      - U nevojitet një HTTP Cache për kursimet bandwidth

 • McAfee Web Gateway

  McAfee ofron te gjitha opsionet e mundshme ne McAfee Web Gateway dhe McAfee SaaS Web Protection ne nje zgjidhje te vetme — McAfee Web Protection. Shperndaje ne vend me pajisjet e Web Gateway ose ne nje ambjent virtual, ne cloud me SaaS Web Protection, ose kombino opsionet per fleksibilitet shperndarjeje te shtuar dhe disponueshmeri te larte. Me secilin prej opsioneve, klientet marrin mbrojtje te larte kunder malware nga McAfee dhe filtrim webi te plote. McAfee Web Protection fuqizon klientet tuaj per te shperndare siguri ne web ne menyren qe pershtatet me mire me kerkesat e tyre aktuale.

  McAfee Web Protection perfshin:

      - McAfee Web Gateway
  — Shperndahet ne abjentet fizike
        nepermjet pajisjeve ose ne ambjent virtual, ofron mbrojtje
        proaktive dhe teper te fuqishme kunder rreziqeve zero-day,
        spyware dhe sulmeve te targetuara. Web Gateway kombinon
        sigurine e avancuar me kontrollin fleksibel dhe granular, duke e
        mundesuar keshtu korporaten tuaj te perfitojne maksimumin e
        avantazheve te web pa kompromis.

      - McAfee SaaS Web Protection
  — Nje sherbim i pershtatshem qe
        maksimizon mbrojtjen ndaj rreziqeve duke perfituar nga
        profesionistet e sigurise te McAfee dhe menaxhimin e Security-
        as-a-Service (SaaS). Mbron kunder malware, infiltrime te keqija
        ne web, produktiviteti i humbur dhe risku te korporates nderkohe
        qe mundeson kontroll efektiv dhe ekonomik te rreziqeve - duke i
        lehtesuar klientet tuaj te perdorin ne maksimum Web 2.0.

 • The Check Point Web Security Software Blade mundëson një tërësi aftësish të avancuara që detektojnë dhe ndalojnë sulmet të nisen kundër infrastrukturës së Web. Web Security Software Blade lëvron mbrojtje të plotë kur përdor Webin për biznes dhe komunikim.

  Ndaloni sulmet me teknologji të përparuara dhe analiza ekspertësh

      - Ndaloni më shpejtësi të lartë rreziqet që dalin me teknologji të
        lartë dhe ekspertë të Check Point
      - Bllokoni sulme, mbroni asetet tuaja dhe mbikqyrni rrjetin tuaj në
        kohë reale
      - Ekzekutoni njoftime të qarta dhe që mund të ndërmarrin veprime
        kundër sulmeve të avancuara dhe aktivitetet e tyre

  Azhornoni mbrojtjet tuaja me inteligjencën bashkëpunuese ThreatCloud

      - Inteligjencë sulmesh të azhornuar duke përdorur rrjetin botëror të
        sensorëve të sulmeve
      - Ndalim proaktiv të sulmeve të bazuara në informacionin botëror
        për sulmet
      - Mbrojtje në kohë reale dërguar në portat e Check Point

 • Cisco IronPort Email Security Appliances

  Cisco IronPort Email Security Appliances luftojnë spam-et, viruset dhe kërcënimet e përziera për të mbrojtur kompanitë e të gjitha dimensioneve me aftësitë e tyre të sigurisë që janë lider në industri. Parandalojnë rrjedhjen e të dhënave, përforcojnë pajtimin dhe mbrojnë reputacionin dhe asetet e kompanisë. Ulin downtime, thjeshtëzojnë administrimin e sistemit të postës së korporatave, dhe lehtësojnë barrën për mbështetje teknike.

 • Cisco IronPort Web Security Appliances

  Cisco IronPort Web Security Appliances integrojnë kontrolle për përdorimin e web-it dhe që janë lider në industri, filtrojnë reputacionin, filtrojnë malware dhe sigurojnë të dhënat. Shfrytëzoni Cisco Security Intelligence Operations (SIO) dhe lidhjet globale të kërcënimeve teknologjike për të ndihmuar në përmirësimin e zbulimit të kërcënimeve dhe zvogëlimit të tyre. Ato bashkojnë disa shtresa të teknologjisë së sigurisë në web për të luftuar kërcënime që janë të bazuara në web dhe që janë komplekse dhe të sofistikuara. Mbështesin aftësitë menaxheriale të ndërtuara brenda për të lehtësuar administrimin dhe të ofrojnë dukshmëri në aktivitetet që kanë të bëjnë me kërcënimet.

 • FortiNet FortiMail Security

  FortiNet FortiMail Security ofron siguri mesazhimi të fuqishme dhe të provuara për organizata të çdo përmase. Të ndërtuar me arsye për sistemet më kërkuese të mesazhimit, pajisjet mbrojnë rrjetet kundër spam-it, malware dhe kërcënimeve që lindin prej mesazheve. Motorri i tyre i filtrimit të brendshëm bllokon spam-et dhe malware-et përpara se të pengojë rrjetin dhe të ndikojë tek përdoruesit. Teknologjia e tyre e jashtme për inspektim parandalon spam-et që dalin jashtë ose malware-et (duke përdorur trafikun e lëvizshëm 3G) duke shkaktuar gateway të tjera antispam.

 • FortiNet FortiWeb Security

  Familja FortiWeb e aplikimeve të Web-it dhe firewall-eve XML mbron, balancon dhe përshpejton aplikimet e web-it, databazës, dhe informacionin e shkëmbyer mes tyre. Fortinet ndërtoi familjen FortiWeb, e cila është e përdorshme për kompani të mëdha dhe të mesme, shërbime aplikimesh dhe Cloud-based Service Providers; dhe mund të ulë në mënyrë drastike kohën e shpërndarjes dhe kompleksitetet e futjes dhe mbrojtjes së aplikimeve tuaja të bazuara në web. FortiWeb inkorporon kërkimet më të mira të industrisë të Fortinet-it për të mbrojtur aplikimet e bazuara në web, duke përmirësuar sigurinë e informacionit konfidencial dhe ndihmuar në pajtueshmërinë legjislative dhe PCI. FortiWeb shkon përtej firewall-eve të aplikimeve tradicionale të web-it për të ofruar përforcim sigurie XML, përshpejtim aplikimesh dhe balancim të ngarkesës së server-it.

 • Microsoft Exchange Online Protection

  EOP është një shërbim per filtrimin e email, i bazuar ne cloud,që ndihmon në mbrojtjen kundër spam dhe malware, dhe që përfshin karakteristika për ruajtjen nga shkeljet e politikave te mesazheve. EOP mund të lehtësoje menaxhimin e mjedisit të mesazheve dhe eleminon shumë nga ngarkesat që vijnë me mbajtjen lokalisht te hardware dhe software.

  Në vijim janë mënyrat kryesore të përdorimit të EOP për mbrojtjen e mesazheve:

      - Në një skenar të pavarur EOP ofron mbrojtje të bazuar ne cloud
        te postës elektronike të Microsoft Exchange Server 2013,
        versioneve më të vjetra të Exchange Server , ose për çdo zgjidhje
        tjetër email SMTP.
      - Si pjesë e Microsoft Exchange Online Server, EOP mbron
        automatikisht mailbox-et Microsoft Exchange Online te hostuara
        ne cloud.
      - Në një vendosje hibride EOP mund të konfigurohet për të
        mbrojtur emails ne nje mjedis hibrid.