• Network Admission Control Appliance

    Network Admission Control Appliance përforcon policat e sigurisë së rrjetit në të gjitha pajisjet duke lejuar hyrje vetëm pajisjeve të pajtueshme dhe të besueshme. Bllokon hyrjen nga pajisjet e papajtueshme dhe limiton dëmin e mundshëm nga rreziqet dhe kërcënimet e sigurisë gjithnjë e në rritje. Ul kërcënimet nga viruset, worm-et dhe hyrjet e padëshiruara me kërcënime, duke promovuar efikasitet dhe integrim me produkte të tjera Cisco.

  • Cisco Secure Access Control System

    Cisco Secure Access Control System kontrollon hyrjen në rrjet duke u bazuar në kushtet dinamike dhe atributet nëpërmjet ndërfaqes së menaxhimit. Pajtohet me kërkesat e hyrjes me policat në bazë të rregullave për fleksibilitetin dhe menaxhimin. Ka aftësi të integruar monitorimi, raportimi dhe troubleshooting. Miraton një policë hyrjeje që përdor shpërndarjen dhe aftësitë e integruara të ndërtuara brenda.

  • Microsoft NAP

    Microsoft NAP përforcon kërkesat shëndetësore duke monitoruar dhe vënë në provë shëndetin e kompjuterëve të klientëve kur ata mundohen të lidhen ose komunikojnë në një rrjet. Kompjuterët e klientëve që nuk janë në pajtueshmëri me policën e shëndetit mund t’u jepet hyrje e kufizuar rrjeti deri sa konfigurimi të jetë përmirësuar dhe të jetë sjellë në pajtueshmëri me policën.