• ESET Endpoint Protection

  Mbroni rrjetet e kompanisë me mbrojtje Antivirus, antispyware dhe antispam që minimizon ngadalësime të sistemit dhe vjen me një gamë të gjerë opsionesh.

  Antivirus / Antispyware

       - Eliminon të gjitha tipet e sulmeve përfshirë viruse, rootkits,
         worms dhe spyware
       - Skanime opsionale mundësuar nga cloud:
             * Whitelisting të të gjitha files të sigurta bazuar në
                reputacionin e databazës në cloud
             * Vetëm informacion rreth files të dërguara që janë të
                ekzekutueshme dhe të arkivueshme që janë dërguar
                në cloud

  Host-based Intrusion Prevention System (HIPS)

      - Ju mundëson të vendosni rregulla për regjistrin e sistemit,
        proceset, aplikacionet dhe dokumentat
      - Mundëson mbrojtje ndaj ngatërrimeve
      - Detekton sulmet e bazuara në sjelljen e sistemit

 • System Center 2012 R2 Endpoint Protection

  Endpoint Protection, tani pjesë e suites System Center 2012, siguron serverat,workstations, kompjuterat, dhe pasisje të tjera nga viruset, spyware, rootkit dhe kërcenime të tjera. Configuration Manager 2012 lejon përdorimin e infrastrukturës menaxheriale ekzisutese për të shpërndarë dhe menaxhuar mbrojtjen endpoint. Kjo infrastrukturë e përbashkët ndihmon në uljen e kostove të pronësisë duke ofruar pamshmëri të përmirësuar dhe kontroll mbi menaxhimin dhe sigurinë e endpoint-it.

 • FortiNet FortiClient End Point Security

  FortiNet FortiClient Endpoint Security ofron siguri gjthëpërfshirëse dhe dinamike për rrjetin endpoint. FortiClient Endpoint Security dhe FortiMobile Smartphone Security janë zgjidhje software të bazuara në klient dhe të ndërtuara për të ofruar karakteristika sigurie për kompjuterat e infrastrukturës dhe pajisjet e lëvizshme. Kur përdoret në bashkëpunim me pajisjet FortiGate, FortiClient Endpoint Security ofron kontroll endpoint, menaxhim të integruar kërcënimesh dhe VPN për PC-të dhe Laptopët. FortiMobile ofron VPN, mbrojtje Internet-i, filtrim telefonatash dhe karakteristika për sigurinë e librit të adresave për Smartphone dhe PC-në e xhepit. Shërbimet e FortiGuard Security Subscription ofrojnë aftësi zbulimi të rinovuara, duke siguruar mbrojtje në kohë reale kundër kërcënimeve të pranishme dhe atyre në rritje.

 • Symantec Protection Suite

  Symantec Protection Suite ofron disa shtresa mbrojtjeje nga siguria më e mirë në industrinë endpoint, siguri mesazhimi, web, parandalimi i humbjes së të dhënave dhe shitësi i rikuperimit të të dhënave dhe sistemit. Eliminon kompleksitetet në ambient nga shpërndarja e integruar dhe e rëndësishme e endpoint-eve dhe teknologjia e sigurisë së mesazhimit si zgjidhje të përbashkuara me menaxhim të koordinuar. Kontrolle automatike ndihmojnë në arritjen, provën dhe përforcimin e besueshmërisë së proçedurave të IT-së dhe objektivat rregullatore me lehtësi. Implementim dhe operim i thjeshtëzuar duke ju shpërndarë shpejtë, me përçarje minimale për ambientin tuaj nëpërmjet manaxhimit të lehtë dhe përdorimit të optimizuar të burimeve të sistemit.

  Manaxhon në mënyrë qëndrore backup-in dhe detyrat e rikuperimit për disa laptop/desktop në një organizatë të tërë. Mbrojtje e çastit kundër kërcënimeve me mbështetje nga rrjeti global i inteligjencës më i madh në botë. Mbrojtje gjithëpërfshirëse virusi kundër kërcënimeve keqdashëse që kanë si shënjestër sistemet Windows Mobile, Linux dhe Macintosh.

 • McAfee Total Protection for Endpoint

  McAfee Total Protection për Endpoint Enterprise Edition mbron të gjtha endpoint-et, duke përfshirë sistemet Windows, Mac, dhe Linux, si dhe pajisjet e lëvizshme. Ai ofron mbrojtje totale për Endpoint — Enterprise Edition është një zgjidhje e vetme dhe e integruar që siguron sistemet dhe të dhënat kundër malware-eve të sofistikuara, sulmeve zero-day, sisteme të papajtueshme dhe pajisje të pa autorizuara. Gjithashtu mbron pajisjet e humbura ose të vjedhura duke bllokuar hyrjen në sistemet që janë kritike për biznesin dhe të dhënat delikate.