• Microsoft System Center Operations Manager

  Microsoft System Center Operations Manager lejon klientet në mënyrë unike për të ulur shpenzimet e menaxhimit të data center-it nëpër sistemet e server-ave operative dhe hipervizore nga një interface e vetme, e njohur dhe e lehtë për t'u përdorur. Nëpërmjet shikimeve të shumëfishta që tregojnë gjendjen, shëndetin dhe performancën e informacionit si dhe vigjilencën e gjeneruar nëpërmjet disponueshmërisë, performancës, konfigurimit ose sigurisë në situatën që po identifikohet, operatorët mund të marrin përgjigje të shpejta në gjendjen e ambjentit të IT-së, dhe shërbimet e IT-së kalojnë nëpërmjet sistemeve të ndryshme dhe sasirave të punës.

 • HP Operation Manager

  HP Operation Manager janë mjete të konsoliduara monitorimi të infrastrukturës që identifikojnë probleme që nga rrënja dhe eliminojnë dyfishimin e përpjekjeve. Tastierë e vetme menaxhimi për infrastrukturë në cloud ose virtuale (publike dhe private) dhe ambjent heterogjene IT-je. Shikime varësie për transaksione, aplikime, shërbime biznesi dhe infrastrukture, si fizike dhe virtuale. Shikime të sakta, të detajuara dhe në kohë reale për infrastrukturën, aplikimet dhe shëndetin e shërbimeve. Vizualizim i avancuar dhe pajisje për lehtësim për menaxhimin e eventeve përtej domain-eve; edhe përbrenda infrastrukturave të virtualizuara dhe të bazuara në cloud. Topology-Based Event Correlation (TBEC) izolon automatikisht ndodhirat e rastit për më shumë efikasitet dhe efiçencë në zgjidhjen e problemeve.

 • HP Operations Smart Plug-Ins

  HP Operations Smart Plug-Ins ofrojnë njohuri me ndikim për aplikimet duke monitoruar të gjithë ambjentin e aplikimeve. Menaxho aplikime biznesi që janë të parat në industri, platforma të tregëtisë elektronike, shërbime mesazhimi, infrastrukturë databaze dhe Interneti. Instalo dhe lidh me lehtësi me pjesën tjetër të ambjentit të IT-së, duke u menaxhuar nga familja e software-it HP. Përfito troubleshooting të përmirësuar dhe shërbimi për shikimet. Shiko raportet e paracaktuara dhe grafikët për performancën e aplikimeve. 

 • HP Performance Manager Software

  HP Performance Manager Software vazhdon performancën e server-it dhe analizën bottleneck duke përdorur zoom-in/zoom-out dhe gryerjen poshtë në grafikë. Ka aftësinë të bazojë, parashikojë dhe të prijë kapacitetin e server-it. Përdor grafikë jashtë kutisë dhe tabela për performancën e serverit të monitorimit dhe zbulimin bottleneck. Eksporto të dhëna për formate të njëjta, si Excel dhe TSV, për analizë dhe post-proçesim.