• Microsoft System Center Service Manager 2012 R2

    Microsoft System Center Service Manager 2012 R2 ofron një platformë të integruar për automatizimin dhe adaptimin e aftësive më të mira të IT Service Management me kërkesat e organizatës. Service Manager ofron proçese të ndërtuara brenda, të bazuara në aftësitë më të mira të industrisë për zgjidhjen e incidenteve dhe problemeve, ndryshimin e kontrollit dhe jetëgjatësinë e menaxhimit të aseteve. Nëpërmjet Configuration Management Database (CMDB) dhe proçeseve të integrimit, Service Manager automatikisht lidh dijet dhe informacionin nga System Center Operations Manager, System Center Configuration Manager, dhe Active Directory Domain Services. Duke orkestruar dhe bashkuar njohuritë nëpërmjet suites System Center, Service Manager ndihmon IT-në që vazhdimisht të adaptohet me kërkesat e reja të biznesit.

  • HP Service Manager

    Aftësitë më të mira të HP Service Manager's ITIL v3 janë zhvilluar ndër vitet e zgjidhjes së ITSM me shumë klientë, dhe janë ndërtuar në ndërfaqen e përdoruesit dhe motorit të proçesimit të vetë produktit, në rrjedhën e punës, format dhe të dhënat të para-konfiguruara (si rolet e para-caktuara dhe SLA, SLO dhe KPI të gatshme). Kjo do të thotë implementime më të shpejta, mbarëvajtje më të lirë, dhe më shumë cilësi në shërbim të parashikueshëm që nga fillimi.

  • HP Asset Manager

    HP Asset Manager të ndihmon të drejtosh vendimet e biznesit duke menaxhuar aspektet fizike, virtuale, financiare dhe kontraktuale të aseteve të iT-së. Software-i automatizon aftësitë më të mira ndër jetëgjatësisë së aseteve të menaxhimit. Gjithashtu, ai integron proçeset në shërbimet e IT Infrastructure Library (ITIL) për të mbështetur rrjedhat e punës, duke përfshirë incidentin, problemin dhe menaxhimin e ndryshimit.