• CiscoWorks LAN Management Solution

  CiscoWorks LAN Management Solution lejon të dhënat e menaxhimit në çdo kohë, dhe kudo, me user-interface të fuqishëm dhe të bazuar në web. Thjeshtëzon shpërndarjen dhe troubleshooting e pajisjeve dhe teknologjive Cisco. Mbështet zbulimin e rrjetit, pamjet e topologjisë, ndjekjen end-station dhe menaxhim VLAN. Ofron mbështetje pajisjesh gjithëpërfshirëse për të gjitha platformat hardware të Cisco-s.

 • Cisco Network Analysis Module

  Cisco Network Analysis Module dërgon pamshmëri në kohë reale në rrjet për të lejuar dërgimin e shërbimit dhe aplikimet. Përmirëson efikasitetin operacional me troubleshooting të avancuar dhe alarm proaktiv. Ofron pamësi gjithëpërfshirëse në trafikun e aplikimeve, përdorimin e rrjetit dhe trendat. Ofron fleksibilitet shpërndarjeje me një zgjedhje formë faktorësh hardware dhe software.

 • Cisco Unified Operations Manager

  Cisco Unified Operations Manager promovon vizualizim dhe monitorim në kohë reale të të gjithë sistemit, Unified Communications. Ofron test diagnostifikimi të fuqishëm dhe aftësi troubleshooting. Shënon të gjithë detajet e pajisjeve Unified Communications dhe inventarit të telefonit IP.

 • CiscoWorks Network Compliance Manager

  CiscoWorks Network Compliance Manager mbështet liçensimin fleksibël në rritje të bazuar në numrin e nyjeve. Promovon raportimin dhe menaxhimin në përputhshmëri dhe të bazuara në rregullore. Ofron mbështetje për një gamë të gjerë të pajisjeve të një shitësi. Përmirëson pamshmërinë në ndryshimet e rrjetit.

 • HP Network Node Manager

  HP Network Node Manager ndihmon në implementimin dhe menaxhimin në nivelin e shërbimit duke monitoruar sistemet, rrjetet dhe aplikimet që përbëjnë një shërbim. Mbledh, analizon dhe përmbledh të dhënat e menaxhimit nga çdo burim dhe mund të përshtatet për çdo audiencë. Ky software ofron raporte out-of-the-box për mjetet e software-it HP dhe raportet e para-paketuara në një gamë pajisjesh dhe protokollesh rrjeti. Dërgon aftësi të plota ndryshimi për të përmbushur nevojat specifike të raportimit të një biznesi.

 • HP Performance Insight

  HP performance Insight ul rrezikun e biznesit për downtime dhe rritje nivelesh shërbimi ne rrjet. Zbulo në mënyrë të shpejtë problemet e rrjetit nëpërmjet analizës së automatizuar root-cause e cila mban përpikmëri edhe kur ndryshon rrjeti. Nëpërmjet rrjedhës së punës së përbashkuar të lejuar nga integrimet e avancuara mund të riparojë gabimet në rrjet me software-in HP Network Automation. Mund të implementojë dhe automatizojë menaxhimin e incidenteve siç është shpjeguar në IT Infrastructure Library (ITIL) v3.

 • HP Route Analytics Management Software

  HP Route Analytics Management Software kap rrugën aktuale që ndjek trafiku i rrjetit nëpërmjet rrjetit të IP-së. Në vend që të ketë nevojën e agjentëve ose transaksioneve sintetike nëpërmjet një rrjeti, RAMS merr pjesë pa shkëputje, pa patur një point of failure, në rrjet si një router pasiv. “Degjon” (pa Polling) se si router-at “flasin” me njeri-tjetrin dhe mban një rekord historik në kohë reale për ndryshimet në routing. RAMS lejon identifikim dhe rezolucion të shpejtë të problemeve në rrjet që janë të vështira për t'u diagnostikuar dhe trafikun e rrjetit. Software-i ndihmon në dërgimin e një mbarëvajtjeje efikase dhe pa probleme të rrjetit dhe planifikim të thjeshtë dhe të saktë për ndryshimet në rrjet dhe optimizimin e tij.