• Cisco Unified Communications Manager Business Edition 6000

  Cisco Unified Communications Manager Business Edition 6000 është një platformë për implementimin e komunikimeve IP në degët e zyrave të kompanive dhe bizneseve me përmasa të vogla dhe mesatare. Aftësia e tyre për të dërguar komunikime IP me shpejtësi-teli është rezultati i proçesorëve me performancë të lartë, silikon zëri të specializuar, analog inovativ dhe aftësi ndërfaqe BRI, modularitet i përfshirë DSP dhe shërbime të avancuara telefonie si konferencimi dhe transcoding.

 • Cisco IAD880 Series Integrated Access Devices

  Cisco IAD 880 Series Integrated Access Devices janë aparatura me kosto efektive dhe me konfiguracion fiks për klientin, për distributorët e shërbimit duke ofruar zë të menaxhuar dhe të dhëna shërbimesh. Cisco IAD 880 Series ofron platforma që kanë kosto efektive për të ofruar zgjidhje interconnect dhe për të përshpejtuar largimin nga Time-Division Multiplexing (TDM) tek Voice Over IP (VoIP). Cisco IAD 880 Series ofron shërbime të sigurta dhe të harmonizuara, duke përfshirë firewall, filtrim përmbajtjeje, VPN, dhe WLAN me shpejtësi broadband tek zyrat e vogla. Cisco IAD 880 Series përmban platforma me konfiguracion të fiksuar me porta zëri, uplinke WAN, përshpejtim të përfshirë të enkriptuar, slote Voice Digital-Signal-Processor (DSP) në motherboard, dhe Intrusion-Prevention-System (IPS), karakteristika IP Security (IPsec) duke mbajtur një formë faktori desktopi për distributorët e shërbimit për të kursyer vend për të menaxhuar shpërndarjen e shërbimeve.

  I fuqizuar nga Cisco IOS Software, Cisco IAD 880 Series mbështet TDM dhe VoIP, me pajisje të provuara të cilësisë së shërbimit, protokolle të shumta call-control (si Session Initiation Protocol [SIP], Media Gateway Control Protocol [MGCP], dhe H.323), dhe codec të ndryshëm VoIP. Zgjedhja e Foreign Exchange Station (FXS) ose portave të zërit Basic Rate Interface (BRI) mbi DSL-në jo-simetrike (ADSL) ose G.SHDSL që vazhdon pëlqimin e Cisco IAD 880 Series për distributorët e shërbimit për të ofruar shërbime të menaxhueshme.

 • Cisco IOS Gateways with Session Initiation Protocol (SIP)

  Cisco IOS Gateway me Session Initiation Protocol (SIP) ofron teknologjinë lider në treg me standarte SIP IETF për të ofruar një platformë të vetme dhe komplete për integrimin me rrjetet e degëve, kompanive dhe distributorëve të shërbimit. Gateways mund të shpërndahen për të të lejuar të arrish nevojat e rrjetit sot, dhe të mund të përdorësh aplikimet në rritje në të ardhmen. Gateways Cisco IOS përdorin SIP për të ofruar terminim media dhe përkthim sinjali ndërmjet Public Switched Telephone Network (PSTN) dhe rrjetet IP. Si rezultat, ato ofrojnë shërbim më të gjerë, mbrojtje më të fortë investimesh dhe karakteristika si:

      - QoS dhe kontroll telefonate, duke përfshirë markimin e
        patentës Differentiated Services Code Point (DSCP), IP
        Precedence, Low Latency Queuing (LLQ), Class-Based
        Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Service Assurance Agent,
        Response Time Reporter, Resource Availability Checks, dhe
        Resource Reservation Protocol (RSVP)
      - Mbijetueshmëri dhe elasticitet, aftësitë failover mbështesin
        ndërfaqet e telefonisë PSTN në router-at e degëve të zyrave
        në rastin kur një lidhje dështon tek proxy SIP i parë ose tek
        agjenti tek përdoruesi
      - Mbështetje me multiprotokoll, protokollet MGCP dhe H.323
        ofrojnë fleksibilitet në dizajnin e rrjetit dhe thjeshtëzojnë
        largimet e protokollit
      - Menaxhim dhe konfigurim të menaxhuar, konfigurim duke
        përdorur ndërfaqen e njohur command-line Cisco dhe një
        shumëllojshmëri pajisjesh menaxheriale, duke përfshirë
        produktet e CiscoWorks, që ndihmojnë  në thjeshtëzimin e
        konfigurimit dhe të menaxhimit

 • Cisco VG200 Series Gateways

  Cisco VG200 Series Gateways është një pajisje për konvertimin e zërit që ofron shërbim të fuqishëm dhe karakteristika të avancuara në një paketë të përballueshme, duke përdorur Cisco AVVID (Architecture për zë, video dhe të dhëna të integruara). Përdoret për të lidhur rrjetin e Cisco IP Telephony Solutions me një linjë kryesore telefoni ose pajisje analoge. Nga ana tjetër, Cisco VG200 ofron porta auto-sensing 10/100 Ethernet. Përbrenda, Cisco VG200 është i pajisur me Digital Signal Processors (DSPs) që konvertojnë zërin analog dhe dixhital në paketa IP për transportim nëpërmjet rrjetit IP duke përdorur coders/decoders (codecs) standarte, duke përfshirë G.711, G.723.1, G.729(a) dhe të tjerë.