• Cisco Unity Express

  Cisco Unity Express është një mënyrë për të menaxhuar voicemail, auto attendant, dhe Interactive Voice Response (IVR). Si një rritje e thjeshtë për voice-enabled integrated services routers, ajo ofron:

      - Voicemail dhe shërbime përshëndetjeje të përballueshme
      - Mailbox-e zëri për deri në 500 përdorues
      - Telefoni intuitive të shpejtë dhe ndërfaqe të bazuar në web
      - Aftësia për të menaxhuar voicemail duke përdorur pamjen
        Cisco Unified IP Phone, kërkuesin tënd të web-it ose klientin
        tuaj të email-it
      - Menaxhim të dhënash nga TimeCardView
      - Për më tepër, Survivable Remote Site Voicemail mund të
        ndihmojë në dërgimin dhe menaxhimin e mesazheve të zërit
        në një server qëndror nëqoftëse WAN nuk punon më
      - I rikthen të gjitha te serveri qëndror kur WAN-i është prapë
        online

  Cisco Unity Express është i disponueshëm si një modul rrjeti ose modul të avancuar integrimi për Cisco 1861, 2800, 2900, 3800, dhe 3900 Series Integrated Services Routers.