Një zgjatim i Rrjetit tuaj IP

Zëri, të dhënat, dhe konvergjenca video mbi një IP të vetme rrjeti formon infrastrukturën, ul kapitalin dhe kostot operacionale, si dhe hap rrjetin për mundësi aplikimi të reja. Zëri mundëson aplikime multimedia, si komunikimi i unifikuar, qendra kontakti mundësuar-në–web, prezencë, dhe videokonferenca.