• Microsoft Active Directory Domain Services

  Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS), ose siç njihej ndryshe Active Directory Directory Services, është vendi qëndror i konfigurimit të informacionit, kërkesat e autentifikimit dhe informacioni për të gjitha objektet që ndodhen në informacionin e madh tuajin. Duke përdorur Active Directory, ju mund të menaxhoni me efikasitet përdoruesit, kompjuterat, grupet, printerat, aplikimet, etj., nga një pikë e sigurtë qëndrore.

 • Microsoft Active Directory Rights Management Services

  "Ndihmo që të sigurohesh që vetëm ata individë që mund ta shohin një dokument, ta shohin atë!"

  AD RMS mbron një dokument duke identifikuar të drejtat që ka një përdorues drejt atij dokumenti. Të drejtat mund të konfigurohen për të lejuar një përdorues që të hap, modifikojë, printojë, ta nisë përpara, ose të ndërmarrë nisma të tjera me informacionin e besueshëm. Mbron të dhënat kur shpërndahen jashtë rrjetit.

 • Microsoft Active Directory Federation Services

  Microsoft Active Directory Federation Services është një zgjedhje e sigurisë së lartë, shumë e gjerë, e shkallëzueshme në Internet dhe që lejon hyrjen vetëm me identitet, lejon kompanitë të autentizojnë përdoruesit nga kompanitë partnere. Jepi mundësi hyrje të jashtme burimeve të domain-it të kompanisë. Mund të thjeshtëzojë gjithashtu integrimin ndërmjet burimeve të pabesueshme dhe burimeve të domain-it përbrenda kompanisë.

 • Microsoft Active Directory Certificate Services

  Microsoft Active Directory Certicate Services rrisin sigurinë duke bashkangjitur identitetin e një personi, pajisjejet ose shërbimet në çelësin e tyre privat. Duke vendosur çelesin çertifikatë dhe private brenda Active Directory, ndihmojnë për mbrojtjen e identitetit të tyre; dhe Active Directory bëhet vëndi qëndror për rimarrjen e informacionit të duhur kur një aplikim vendos një kërkesë.

 • Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services

  Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services ofrojnë shërbime direktorie për aplikime bazuar-në-direktori.