• Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller

  Cisco 5500 Series Wireless LAN Controller është një platformë mjaft e shkallëzuar dhe fleksibël që lejon shërbimet në mbarë sistemin për wireless që është kritik për misionin në kompani mesatare dhe të mëdha dhe ambjentet e një kompleksi. I dizenjuar për performancë 802.11n dhe shkallëzim në maksimum, 5500 Series ofron uptime të përparuar me vizibilitet dhe mbrojtje RF, aftësinë për të menaxhuar njëkohësisht deri në 500 pika hyrjeje, performancë superiore për streaming të besueshëm videoje dhe cilësi zëri, rikuperim të përmirësuar nga gabimet për një eksperiencë të vazhdueshme të lëvizshme në ambjentet më kërkuese.

 • Cisco 5700 Series Wireless Controller

  The Cisco® 5760 Wireless Controller is an industry-leading platform designed for 802.11ac networks with maximum performance and services at scale, combined with high availability for mission-critical wireless networks. Through the Unified Access Data Plane (UADP) application-specific integrated circuit (ASIC), it delivers wire-speed performance with services such as advanced quality of service (QoS), flexible NetFlow v9, and downloadable ACLs. Delivering on the One Network component of the Unified Access vision, the Cisco 5760 offers:

      - Wire-speed 60-Gbps throughput with services
      - Up to 1000 access points per controller and 72,000 access
        points in a cluster
      - Up to 12,000 clients per controller and 864,000 clients in a
        cluster
      - Network traffic visibility through flexible NetFlow v9
      - RF visibility and protection
      - Cisco CleanAir® technology
      - ClientLink 3.0
      - VideoStream
      - Access Point Stateful Switchover(AP SSO)
      - Application Visibility with AVC
      - Service Discovery Gateway

 • Cisco Wireless Control System

  Cisco Wireless Control System ofron nje zgjedhje menaxhimi me kosto efektive që lejon të planifikosh, shpërndash, monitorosh, troubleshoot, dhe të raportosh në mënyrë të suksesshme në rrjete wireless të brendshme dhe të jashtme.

  Cisco WCS mbështet dërgimin e aplikimeve me performancë të lartë dhe zgjidhjeve që janë kritike për misionin. Ofron mbrojtje performance për rrjete 802.11n të teknologjisë Cisco CleanAir që rrit besueshmërinë e rrjeteve wireless për të mbështetur aplikimet që janë kritike për misionin duke zvogëluar automatikisht impaktin e ndërfaqeve të frekuencës se radios (RF).

 • Cisco Aironet 2600 Series Access Points

  Cisco® Aironet® 2600 Series Access Point i ri lëvron opsionet më të avancuara në llojin e saj - me performancë, funksionalitet, dhe besueshmëri të lartë me një çmim shumë të mirë. 802.11n bazuar në Aironet 2600 Series përfshin 3x4 MIMO, me tre spatial streams, plus Cisco CleanAir™, ClientLink 2.0™, dhe teknologji VideoStream për të ndihmuar të forcojë një eksperiencë pa ndërfaqje dhe aplikacion wireless me shpejtësi të lartë.

 • Cisco Aironet 3500 Series

  Cisco Aironet 3500 Series ka një karakteristikë të Cisco Unified Wireless Network që përmirëson cilësinë e ajrit duke zbuluar interferencat RF që sistemet e tjerë nuk i njohin dot, identifikojnë burimin, e lokalizojnë në një hartë, dhe pastaj bëjnë përmirësime automatike për të optimizuar mbulimin wireless. Këto pika hyrëse inovative ofrojnë performancën më të lartë në lidhjen 802.11n për lëvizjet që janë kritike për misionin. Duke shmangur në mënyrë inteligjente interferencat, ato ofrojnë mbrojtje performance për rrjetet 802.11n për të ndihmuar në sigurimin e dërgesës së aplikimeve të besueshme.

 • E-series MultiService Controller (MSM)

  Kontrollo në mënyrë qëndrore rrjetin wireless, duke lëvizur cilësinë e shërbimit dhe policat e sigurisë dhe shërbimet me bazë identiteti tek MultiService APs në cepin e rrjetit, ku trafiku është kalohet direkt nga burimi deri tek destinacioni.

  Çfarë ofrohet nga E-series MultiService Controller (MSM) është:

      - Shkallëzim dhe tepri për tregun e mesëm
      - Arkitekturë e përmirësuar për ndërtim fleksibël rrjeti
      - IEEE 802.11a/b/g/n AP dhe mbështetje të pajisjeve hyrëse
      - Siguri gjithëpërfshirëse WLAN
      - Kontrollues prej tehu për lëvizjen

 • Mobility Integrated Services Access Point series

  Integro një pikë hyrëse me disa shërbime dhe me karakteristika të plota dhe një kontrollues shërbimi në një njësi tërheqje çelësi të vetëm që e bën të lehtë për të krijuar shërbimet Public/Guest Internet Access (hotspot).

  Ajo çfarë ofrohet nga Mobility Integrated Services Access Point Series është:

      - Hotspot në një kuti
      - Ndërfaqe shërbimi me zero konfiguracion
      - Aftësi të avancuara menaxhimi bandwidth
      - Shërbime të kompletuara Routing dhe rrjeti IP
      - IEEE 802.11a/b/g MSM Access Point i integruar

 • E-802.11n Access Point Series

  Ofroni hyrje të shkallëzuar, të butë, të sigurtë dhe wireless, kudo, në çdo kohë, ose në mënyrë autonome ose të kontrolluar në menynë qëndrore nga E-series MultiService Controllers.

  Ajo çfarë ofrohet nga E-802.11n Access Point Series është:

      - Radio teke ose dopio
      - Pika hyrëse IEEE 802.11 a/b/g/n
      - Rritje shpejtësie dhe kapaciteti në rrjet
      - Mbrojtje kundër mashtrimeve 802.11a/b/g/n AP/
      - Kufizim i brendshëm

 • E-802.11a/b/g Access Point Series

  Ofroni hyrje të shkallëzuar, të butë, të sigurtë dhe wireless, kudo, në çdo kohë, ose në mënyrë autonome ose të kontrolluar në menynë qëndrore nga E-series MultiService Controllers.

  Ajo çfarë ofrohet nga E-802.11a/b/g Access Point Series is:

      - Radio teke, dopio ose me trio
      - Kalim inteligjent trafiku, siguri e ndërtuar përbrenda
      - Vetë-shërim, aftësi advanced-mesh
      - Hyrje klienti
      - Mbyllje e jashtme dhe e brendshme

 • E-MSM317 Access Device Series

  E-MSM317 Access Device Series integron lidhjet me tel dhe wireless, në një njësi të vogël që mund të instalohet shpejtë dhe në mënyrë diskrete në një kuti outlet në një mur standart.

  Ajo çfarë E-MSM317 Access Device Series është:

      - Radio teke
      - IEEE 802.11b/g
      - Vetë-shërim, vetë-optimizim - rrjetë lokale
      - Dy antena të brendshme
      - 4 porta të menaxhuara 10/100 Ethernet

 • E-802.11n Dual Radio Access Point Series

  Ofroni hyrje të shkallëzuar, të butë, të sigurtë dhe wireless, kudo, në çdo kohë, ose në mënyrë autonome ose të kontrolluar në menynë qëndrore nga E-series MultiService Controllers.

  Ajo çfarë E-802.11n Dual Radio Access Point Series ofron është:

      - Tre spatial stream e parë MIMO AP në industri
      - Deri në 450 Mbps për radio në E-MSM460 dhe 466
      - E-MSM466 mbështet një sërë opsionesh për antena
      - E-MSM430 është me dy stream, lider në çmim dhe
        performancë
      - Të gjitha APs përdorin fuqi standarte IEEE 802.3af PoE