• HP MSR900 Series

  HP MSR900 router series është një komponent i modulit HP FlexBranch të arkitekturës HP FlexNetwork. HP MSR900 series routers lëvrojnë routing, switching, siguri të integruar dhe 802.11b/g wireless LAN në një kuti të vetme për ndërlidhje të shpejtë, të sigurt dhe degëzim të vogël. Këta routers janë pajisje "branch-in-a-box" perfekte që lëvrojnë zgjidhje rrjeti të konvergjuar duke përfshirë edhe të dhënat, zërin, videon, suportin IPv6 dhe Quality of Service (QoS), dhe ndihmon në sigurinë që ato mund të mbajnë peshën e aplikacioneve të rrjetit të korporatave aktuale ashtu edhe kërkesat e ndërlidhjes dhe kapacitetit të ardhshëm të një arkitekture HP FlexNetwork. Një dizajn i bazuar në standarde mundëson interoperabilitet të plotë në ambjente multivendor.

      - Rrouting, switching, security, dhe WLAN të konvergjuar
      - 2 Fast Ethernet WAN te integruar, 4/8 LAN në board
      - 802.11b/g wireless LAN dhe 3G wireless WAN të unifikuar
      - Opsione enkriptimi të integruar, firewall, siguri
      - Një platformë menaxhimi të unifikuar

 • HP MSR3000 Router Series

  HP MSR3000 router series është një HP Multi-Service Router (MSR G2) e gjeneratës së dytë që mbështet zgjidhjen HP FlexBranch si një pjesë e arkitekturës HP FlexNetwork të përgjithshme të HP. Ajo përmban një dizajn modular që lëvron shërbim aplikativ të pakrahasueshëm për zyra të mesme dhe të mëdha, ndërkohë që ul kompleksitetin, thjeshton konfigurimin, shpërndarjen dhe menaxhimin. MSR3000 router series mundëson një platformë me opsione të plota, routing elastik duke përfshirë edhe IPv6 dhe MPLS, deri në 5 Mpps kapacitet forwarding dhe 3.3 Gbps IPsec VPN punë të enkriptuar. MSR3000 router series ofron mbrojtje investimi të zgjatur dhe ndihmon të ulë shpenzime kapitale dhe operuese. MSR3000 series routers gjithashtu ndihmon modulet HP Open Application Platform (OAP) për të lëvruar aplikacione të partnerëve të gjeneratës së fundit të integruara HP AllianceOne si virtualizimi, UC&C dhe aftësitë e optimizimit të aplikacioneve.

      - Deri në 5 Mpps performancë forwarding; mbështet shumë
        shërbime që ndodhin në të njejtën kohë
      - Open Application Platform për aplikacionet HP AllianceOne si
        WAN acceleration dhe Microsoft Lync
      - Opsione sigurie të intregruara me enkriptim të bazuar në
        hardware, firewall, NAT, dhe VPNs
      - Pa asnjë kompleksitet për liçencime të tjera; pa kosto për
        opsione të avancuara
      - Zgjidhje Zero-touch me menaxhim single-pane-of-glass

 • Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

  Cisco ASR 1000 Series Aggreagation Services Routers ofron një vlerë të përmirësuar në krahasim me modelet e mëparshme të Cisco-s me rreze të mesme duke ofruar më shumë se dhjetëfish përmirësim në performancë me shërbimet në levizje. Për më tepër, router-at kanë tepri hardware-i dhe software-i, si dhe një dizajn që është lider në industri dhe me disponueshmëri të lartë.

  Cisco ASR 1000 Series ofron disa shërbime të përfshira në Cisco QuantumFlow Processor me shpejtësi teli nga 2.5 Gbps deri në 40 Gbps. Shërbimet janë të mbështetura nga Cisco Quantum Flow Processor, që përfshijnë:

      - Shërbimet e sigurisë (p.sh. enkriptim dhe firewall)
      - Cilësinë e shërbimit (QoS)
      - Network Based Application Recognition (NBAR)
      - Cisco IOS® Flexible Packet Matching (FPM)
      - Mbledhjen broadband-eve
      - Cisco Unified Border Element (SP Edition) (i njohur më
        parë si Session Border Control, ose SBC ndër disa
        emra të tjerë)

  Shërbimet Primare për Enterprise:

      - Mbledhje e sigurtë me disa shërbime WAN WAN privat,
        dhe Internet gateway
      - Mbrojtje e integruar kundër kërcënimeve
      - Optimizim aplikimesh
      - Ethernet WAN

 • Cisco ASR 900 Series Aggregation Services Routers

  Cisco® ASR 900 Series Aggregation Services routers janë platforma të plota në funksione me agregate modulare. Ato janë dizenjuar për lëvrim të efektshëm në kosto të mobile të konvergjuar, dhe shërbime rezidenciale dhe për biznese. Ju merrni tepri informacionesh, një thellësi jo të madhe, konsumim energjie të ulët dhe shkallë të lartë shërbimi në routers të paketuar me opsione të mira dhe të optimizuar për agregate të vogla dhe aplikacione remote point-of-presence (POP).

  Cisco ASR 902 Router dhe ASR 903 Router mundësojnë një set të plotë dhe të përshkallëzuar të opsioneve të shërbimeve të Layer 2 VPN (L2VPN) dhe Layer 3 VPN (L3VPN) në dizenjo kompakte.

 • Cisco 3900 Series Integrated Services Routers

  Cisco 3900 Series Integrated Services Routers (ISR) janë të dizenjuar për të fuqizuar fazën e radhës së evolimit të branch-office, duke ofruar bashkëpunim të pasur të medias dhe virtualizim deri në degë, ndërkohë që ulin shpenzimet operacionale.

 • Cisco 2900 Series Integrated Services Routers

  Cisco 2900 Series Integrated Services Routers ofrojnë përshpejtim të enkriptimit të hardware-it, proçesor sinjali dixhital të aftë për zë dhe video, parandalim opsional të ndërhyrjeve të firewall-it, proçesim telefonate, voicemail, dhe shërbime aplikimi. Mbështesin opsionet e lidhjes më të shumta të industrisë si T1/E1, T3/E3, xDSL, GE bakër dhe fibër.

 • Cisco 1900 Series Integrated Services Routers

  Cisco 1900 Series Integrated Services Routers ofrojnë përshpejtim enkriptimi të hardware-it, parandalim opsional të ndërhyrjeve të firewall-it dhe shërbime aplikimi. Mbështesin opsionet e lidhjes më të shumta të industrisë si: T1/E1, xDSL, 3G, dhe GE.