Përgjigje e menjëherëshme

Globalizimi i shtuar, buxhete të sheshta, dhe rritja e kërkesave të klientëve për menjëherëshmëri kanë bërë që organizatat të përdorin mobilitetin si mënyrë për të përfituar avantazhe biznesi. Mobiliteti potencialisht mund t’ju ndihmojë të rrisni të ardhurat dhe të kontrolloni kostot.