• Microsoft Data Protection Manager (DPM) 2010

  Microsoft Data Protection Manager (DPM) 2010 dërgon mbrojtje të bashkuar të dhënash për serverat Windows si SQL Server, Exchange, SharePoint, Virtualization dhe server dosjesh – si dhe desktop dhe laptop Windows.  DPM përdor diskun, kasetat, dhe repozitorët me cloud-base për të dërguar një zgjidhje dhe back-up të lehtë për të përdorur dhe më të mirin e llojit të vet për ambjentet e Windows-it nga Microsoft-i. Përdoruesit e të gjitha përmasave të Windows mund të besojnë te Microsoft që të ofrojë një zgjidhje, mbrojtje të shkallëzuar dhe të menaxhueshme që është efikase në kosto, e sigurtë dhe e besueshme.

 • Microsoft Windows Server 2008 R2

  Microsoft Windows Server 2008 R2 ofron disponueshmëri të lartë tek aplikimet që janë kritike për misionin, shërbimet dhe të dhënat. Kur shërbimet bien ose kanë dështuar, vazhdushmëria e biznesit ndërpritet, gjë që mund të rezultojë në humbje të mëdha. Windows Server 2008 R2 mbështet shumë aftësi me disponueshmëri të lartë për të ndihmuar organizatat të arrijnë nevojat uptime për sisteme kritike, si Failover Clustering, Network Load Balancing (NLB), Shadow Copy, Windows Server Backup dhe një Windows Recovery Environment të ri.

 • HP Data Protector

  Mbrojtja efikase e të dhënave është më sfiduese se kurrë më parë. Duke rritur të dhënat, virtualizimin, pajtueshmërinë, dhe kërkesën e backup-it të Windows më të ngushta, backup më tepër te sofistikuar dhe zgjidhje për riparim. HP Data Protector Software të ndihmon të adresoni këto sfida duke thjeshtëzuar operacionet e backup-it dhe të riparimit dhe duke rritur prodhimtarinë në staf. HP Data Protector mbron ambientet fizike dhe ato virtuale. Mund të shkallëzohet nga një server i vetëm në infrastruktura të mëdha dhe të shpërndara të IT-së. HP Data Protector automatizon në mënyrë të besueshme funksione rutinë dhe ofron mbrojtje të avancuar aplikimesh prej një ndërfaqe të vetme.

 • Symantec Backup Exec

  Provo benefitet e një backup-i të ri të riparimit, duke u rinovuar në Backup Exec 2010. Mbro më shumë të dhëna më me lehtesi ndërkohë qe ul kostot e magazinimit dhe rrit performancën e backup-it nëpërmjet jo-duplikimit të integruar, duke arkivuar dhe mbështetur serverin virtual që është i pari në treg. Ul kostot e magazinimit duke optimizuar përdorimin e rrjetit ndër ambientet fizike dhe ato virtuale. Lehtësisht automatizo magazinimin dhe menaxhimin e kursimeve nëpërmjet menaxhimit efikas të jetëgjatësisë së të dhënave. Elimino backup-et e tepërta për Microsoft Exchange, Active Directory, dhe SQL në një ambjent virtual me mbrojtje backup VMware dhe Hyper-V të integruar.