Gjithmonë ON

Falimentimet e hardware ndodhin, por ju duhet të siguroheni ti keni të dhënat e mbrojtura. Nga kalendarët dhe kontaktet tek postimet dhe projektet e punës, shumë e më shumë nga ne mbështeten në rrjete serverash dhe startup të na mbajnë në funksionim.