• Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

    Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances kombinojnë firewall, VPN, dhe opsione përmbajtjejre sigurie dhe parandalim ndërhyrjeje për të shpërndarë në rrjet siguri përgjatë operacioneve tuaja. Ato ofrojnë mbrojtje ndaj kërcënimeve dhe shërbime komunikimi të larta për ndaljen e sulmeve para se ato të influencojnë vazhdimësinë e biznesit tuaj. Ato levrojnë mbrojtje rrjeti të përbërë për çdo madhësi rrjeti.

  • Fortinet Fortigate Firewall

    Fortinet Fortigate Firewall kombinon ASIC të akseleruar, inspektim statusi me aplikime mbrojtjeje të integruara për identifikim të shpejtë dhe bllokim të kërcënimeve komplekse. Integron me një tjetër çelës specifikime si VPN, antivirus, sistem parandalimi hyrjeje (IPS), filtrim rrjeti, antispam dhe formatim trafiku për të lëvruar siguri në multi-shtresa që shkallëzohet nga SOHO/ROBO aplikime deri tek multi-gigabit core rrjet ose platforma data center.