• Shërbime Microsoft Active Directory Domain

  Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS), njohur më parë si Active Directory Directory Services, është vendodhje qëndrore për informacionin e konfigurimit, kërkesave të autentifikimit, dhe informacionin mbi çdo objekt të vendosur. Duke përdorur Active Directory, ju mund të menaxhoni përdoruesit efektivikisht, kompjuterat, grupet, printerat, aplikacionet, dhe objektet directory-enabled nga një burim, vendodhjen e centralizuar.

 • Shërbime Microsoft Active Directory te Drejta Menaxhimi

  "Ndihmoni që të siguroni që vetëm ata individë që duhet të shikojnë një skedar, ta bëjnë këtë!"

  AD RMS mbron skedarët duke identifikuar të drejtat që përdoruesit kanë brenda një skedari. Të drejtat mund të konfigurohen për të lejuar përdoruesit të hapin, modifikojnë, printojnë, përçojnë, ose të ndërmarrin veprime të tjera në informacionin e menaxhimit të të drejtave. Mbron të dhënat kur shpërndahen jashtë rrjetit.

 • Microsoft Active Directory Federation Services

  Microsoft Active Directory Federation Services është shumë i sigurtë, i zgjerueshëm, dhe ofron zgjidhje Internet-scalable, identitet akses që lejon organizatat të autentikojnë përdoruesit nga partnerët e organizatave. Lejon përdoruesit e jashtëm të aksesojnë burimet e domain-it të kompanive. Gjithashtu thjeshtëzon integrimin midis burimeve të pa-besueshme dhe burimet e domain-it brenda organizatës.

 • Microsoft Active Directory Certificate Services

  Microsoft Active Directory Certificate Services përforcon sigurinë duke lidhur identitetin e personit, pajisjes, ose shërbimit të çelësit të tyre privat. Vendosja e çertifikatës dhe çelësit privat brenda Active Directory ndihmon mbrojtjen e identitetit, dhe Active Directory bëhet vendodhja e çentralizuar për markën e informacionit përkatës kur aplikacioni vendos një kërkesë.

 • Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services

  Microsoft Active Directory Lightweight Directory Services ofron shërbime direktorie për aplikime directory-enabled.