• Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller

  "Po sikur punonjësit tuaj të mund të punonin në çdo pikë të kompanisë suaj: dhomat e konferencës, pikat e shkarkimit, madje edhe nëpër korridore?"

  Me një Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller dhe Cisco Aironet Access Points ju mund të instaloni një rrjet wireless që ju jep punonjësve fleksibilitetin që duan dhe që ju nevojitet për të punuar më me efikasitet.

  Një Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller mbështet:

      - Wireless: Me pajisje wireless si telefona IP, laptopë, dhe
        handhelds, punonjësit mund të komunikojnë dhe të
        bashkëpunojnë nga çdo pikë në ndërmarrjen tuaj.
      - Mbulimin kudo: Me mbështetje për deri në gjashtë pika,
        punonjësit nuk janë jashtë shërbimit ose ti ketë ikur fare
        idhja.
      - Sigurinë: Mbështetja për të gjithë standartet e sigurisë
        madhore do të thotë që të dhënat tuaja janë gjithmonë të
        mbrojtura.
      - Integrimin: Si pjesë e zgjidhjeve të rrjetit wireless të
        përbashkuar Cisco, ajo integrohet butësisht me menaxhimin
        wireless të Cisco-s, pikat e hyrjes, urën wireless dhe
        produktet e monitorimit.

  Punonjësit dhe të ftuarit tuaj si konsulentët dhe shitësit janë më produktivë kur teknologjia i mbështet pa pasur rëndësi ku janë duke punuar. Me një Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller, ju mund të zbërtheni punonjësit tuaj për t'i shërbyer klientët tuaj më mirë dhe në mënyrë më efektive.

 • Cisco Aironet 1140/1260 Series Access Points

  Pikat hyrëse Cisco Aironet 1140 Series dhe Cisco Aironet 1260 Series ofrojnë performancën e gjeneratës së re të wireless-it me shpërndarje të lehtë dhe efiçencë në energji për të mbështetur aplikimet e avancuara dhe të lëvizshme sot dhe të të përgatisin për evolimin e ri të pajisjeve wireless në të ardhmen.

  Cisco Aironet 1140/1260 Series Access Points mbështet:

      - Performancën: Deri në gjashtë herë më shumë
        performancë se sa pikat hyrëse tradicionale 802.11 a/b/g
        për mbulim të besueshëm dhe të parashikueshëm, edhe
        për aplikime që janë kritike për biznesin.
      - Sigurinë: Pikat hyrëse Cisco janë të njohura për
        implementimin e opsioneve të sigurisë të cilat janë të
        avancuara dhe të bazuara në standarte.
      - Shkallëzimin: Pikat hyrëse Cisco Aironet mund të punojnë
        në mënyrë autonome vetë ose me kontrollerin LAN wireless
        nga Cisco, për më shumë aplikime të avancuara dhe
        menaxhim të centralizuar.
      - Fleksibilitetin: Pikat hyrëse Cisco Aironet janë ideale për
        zyrat me qilim, ndërsa pikat hyrëse Cisco Aironet 1260
        punojnë në një gamë më të gjerë temprature me antena
        të jashtme për ambjente më të forta.

 • Cisco AP 500 Series Wireless Access Points

  Ofroni të dhëna të sigurta, dhe hyrje wireless multimedia për biznesin tuaj të vogël. Cisco AP541N Wireless Access Point është i lehtë për tu shpërndarë për të përmirësuar eksperiencën tuaj të rrjetit dhe të komunikimit.

  Cisco Small Business Wireless Access Points mbështet:

      - Lidhshmërinë: Tani punonjësit mund të kenë hyrje të
        sigurt të burimeve nga pika që ishin më parë jashtë rrezes
        së shërbimit. Zgjatja dhe cilësia e sinjalit të Cisco Wireless
        Access Points shkon përtej atyre të lidhjeve standarte
        wireless, prandaj ju mund të ofroni lidhje më të forta nga
        më larg.
      - Sigurinë: Protokolli i standarteve dhe enkriptimit e mban
        Cisco Wireless Access Points aq të sigurt sa një rrjet me
        tela.
      - Performancën: Cisco Small Business Wireless Access
        Points ofron shpejtësinë më të shpejtë të mundshme me
        gamë më të zgjeruar dhe mbulim, një zgjatje transparente
        e rrjetit tuaj me tel.
      - Lehtësinë për përdorim: Pajisje konfigurimi të bazuara në
        Web që e bëjnë më të lehtë për ju për të instaluar pikat e
        hyrjes dhe të vendosësh pajisjet tuaja të rrjetit.

  Ta nxjerrësh biznesin tuaj online me pajisjen e re Cisco është një proçes fare i thjeshtë.

 • Cisco Small Business Wireless Access Points

  Të zgjeroni rrjetin tuaj me Cisco Small Business Wireless Access Points është një mënyrë e lehtë për të lidhur stafin, nëqoftëse janë në pika ose larg, për operacionet tuaja të biznesit.

  Cisco Small Business Wireless Access Points mbështet:

      - Lidhshmërinë: Tani punonjësit mund të hyjnë te burimet e
        rrjetit nga pika që ishin më parë jashtë shërbimit. Zgjatimi
        dhe cilësia e shërbimit të Cisco Wireless Access Points
        shkon përtej atyre të një lidhjeje standarte wireless, kështu
        që ju mund të ofroni lidhje më të fortë nga më larg.
      - Sigurinë: Protokolli i standarteve dhe enkriptimit e mban
        Cisco Wireless Access Points aq të sigurt sa një rrjet me
        tela.
      - Performancën: Cisco Small Business Wireless Access
        Points ofron shpejtësinë më të shpejtë të mundshme me
        gamë më të zgjeruar dhe mbulim, një zgjatje transparente e
        rrjetit tuaj me tel.
      - Lehtësinë në përdorim: Pajisjet e konfigurimit të bazuara në
        Web e bëjnë më të lehtë instalimin e router-it dhe të instaloni
        pajisjet e rrjetit.

  Ta nxjerrësh biznesin tuaj online me pajisjen e re Cisco është një proçes fare i thjeshtë.