• Cisco ESW 500 Series Switches

  Krijo një rrjet më të mirë biznesi me Cisco ESW 500 Switches. Të dizenjuara për të punuar me produkte të tjera Cisco Small Business Pro, këto butona ofrojnë një fondacion të sigurt butonash për të ndihmuar të lejojnë zgjidhjet me të dhënat, zërin, video dhe wireless-in.

  Cisco ESW 500 Series Switches mbështet:

      - Zgjerimin: Integrohu lehtësisht me produktet Cisco
        Small Business Pro si dhe Cisco Smart Business
        Communications System për të ofruar një zgjidhje të
        plotë të dhënash, zëri, video dhe rrjeti wireless.
      - Performancë: Deri në shpejtësi Gigabit Ethernet për të
        ofruar performancë optimale rrjeti.
      - Fleksibilitet: Siguri, cilësi dhe karakteristika fuqie
        mbështesin aplikime të reja dhe teknologji ndërkohë që
        biznesi ka nevojë për ndryshim.
      - Menaxhim i thjeshtë: Zgjedhje nga software të menaxhimit
        të pajisjeve që janë të lehta për tu përdorur ose Cisco
        Configuration Assistant për të menaxhuar gjithë rrjetin.
      - Besueshmëria: Provuar në mënyrë rigoroze për të ofruar
        lidhje dhe performancë të besueshme.
      - E përballueshme: E dizenjuar posaçërisht për bizneset e
        vogla, pa ulur karakteristikat ose sigurinë.

 • Cisco 200 Series Smart Switches

  Cisco Small Business 200 Series Smart Switches ofrojnë performancë rrjeti të fuqishëm dhe të besueshëm për të ndërtuar një rrjet biznesi të thjeshtë. Këto butona të menaxhueshëm të nivelit entry janë të nevojshëm, me menaxhim të thjeshtë dhe me një çmim optimal.

  Small Business 200 Series Smart Switches ofron:

      - Karakteristika të shumta: Arrini një rrjet të nivelit të
        biznesit me karakteristika të rëndësishme si cilësia e
        shërbimit, fuqi mbi Ethernet dhe mbështetje IPv6.
      - Thjeshtësimi: Hiqni vështirësitë nga proçesi i instalimit
        duke përdorur një ndërfaqe konfiguracioni të bazuar në
        browser të kësaj pajisje.
      - Performancë: Merrni të dhënat me high-bandwidth ku
        të jenë duke shkuar shpejtë dhe pa gabime.
      - Siguria: Mbani të dhënat në rrjetin tënd të sigurta nga
        hyrje të pa autorizuara.
      - Një zgjidhje ekologjikisht e pastër: Përdorni butonat për
        të optimizuar përdorimin e fuqisë për efikasitet në energji
        pa vënë në rrezik performancën.
      - Siguri e besueshme: Të jeni të sigurt se të gjitha Small
        Business 200 Series Smart Switches janë të mbrojtura
        nga Cisco Limited Lifetime Hardware Warranty.

 • Cisco Small Business 300 Series Managed Switches

  Cisco 300 Series Switches ofrojnë një kombinim ideal të çmimit, performancës dhe aftësive në një zgjidhje të ndërtuar posaçërisht për bizneset e vogla. Ky portofol i gjerë me butona të përballueshëm dhe të menaxhueshëm ofrojnë një zgjidhje të fuqishme për të mbështetur rrjetin e biznesit tuaj.

  Cisco 300 Series Switches ofron:

      - Performancë të lartë dhe besueshmëri: Merr
        disponueshmërinë e lartë dhe performancën që të duhet
        për të mbështetur aplikimet jetësore për biznesin duke
        ulur downtime-in.
      - Karakteristika të avancuara: Kontrolloni trafikun e
        rjetit me karakteristika të avancuara si cilësia e shërbimit
        (QoS), routing statik Layer 3 dhe mbështetje IPv6.
      - Instalim dhe menaxhim i thjeshtë: Aparatura intuitive të
        bazuara në browser, aftësi shpërndarjeje në masë, dhe
        karakteristika konsistente përmes të gjitha modeleve
        thjeshtëzojnë instalimin dhe konfigurimin.
      - Një zgjidhje ekologjikisht e pastër: Përdor butonat për
        të optimizuar përdorimin e fuqisë për efikasitet në energji
        pa vënë në rrezik performancën.
      - Siguri e besueshme: Të gjitha Cisco 300 Series Switches
        janë të mbrojtura për tërë jetën e produktit nga Cisco
        Limited Lifetime Hardware Warranty, që përfshin
        zëvëndësimin e avancuar "next business day".

 • Cisco 100 Series Unmanaged Switches

  Cisco 100 Series Switches ofron performancë rrjeti të fuqishëm dhe fleksibilitet për rrjetet e bizneseve të vogla, pa vështirësira. Pa software instalimi dhe asgjë për të konfiguruar, ju merrni një rrjet të përballueshëm dhe të besueshëm që punon, direkt sa del nga kutia.

  Cisco 100 Series Switches ofron:

      - Aftësi me performancë të lartë: Me performancë të
        fuqishme rrjeti dhe me një çmim të përballueshëm, ju
        mund t'i jepni rrjetit tuaj një kolpo në shpejtësi dhe
        kapacitet për të mbështetur aplikime intensive në
        bandwidth.
      - Mbështetje për teknologjitë e avancuara: Kualitet
        sherbimi inkorporuar (QoS) inteligjencë në të gjitha modelet,
        ndihmon në mbarëvajtjen e vazhdueshme të performancës
        së rrjetit dhe mban vazhdimin e aplikimeve tuaja.
      - Një zgjidhje ekologjikisht e pastër: Optimizon përdorimin e
        fuqisë për të qenë efikase në energji dhe pa vënë në rrezik
        performancën.
      - Përballueshmëria: Të ndërtuara posaçërisht për bizneset e
        vogla që kanë nevojë për një rrjet të thjeshtë me
        karakteristika të automatizuara që vihen në punë brenda
        disa minutash.
      - Siguri e besueshme: Të gjitha butonat Cisco 100 Series janë
        të mbrojtura për gjithë jetën e produktit nga Cisco Limited
        Lifetime Hardware Warranty.
      - Lehtësia në përdorim: Punon sa del nga kutia, nuk ka
        software për tu instaluar dhe asgjë për të konfiguruar.

 • Cisco Small Business Managed Switches

  Nëqoftëse biznesi juaj do të ishte ndërtesa, rrjeti i saj do të ishte themeli. Dhe Cisco Small Business Managed Switches do të ishin në bërthamë, duke ofruar përbërjen perfekte të konfigurimit, shpejtësisë, dhe stabilitetit për të lejuar vazhdimësinë normale të rrjetit tuaj.

  Cisco Small Business Managed Switches mbështet:

      - Fleksibilitetin: Një shumëllojshmëri kombimbinimesh të
        portave dhe shpejtësive ju jep lirinë për të bashkuar
        produktin më të mirë me çmimin tuaj dhe kërkesat në
        performancë. Pavarësisht nga madhësia e tyre, të gjitha
        butonat e menaxhuara nga Cisco ofrojnë funksionalitet të
        pashembullt.
      - Sigurinë: Masa sigurie të avancuara mbajnë rrjetin dhe të
        dhënat e tua të sigurta duke lejuar hyrje vetëm
        përdoruesve të privilegjuar.
      - Besueshmërinë: Butonat e menaxhueshëm ofrojnë një
        numër të tepërt dhe cilësor të karakteristikave për të
        ndihmuar në maksimizimin e uptime të rrjetit. Biznesi juaj
        mund të vazhdojë të lëvizë përpara pa pengesat e
        katastrofave të pallogaritura në rrjetin tuaj ose rasteve të
        problemeve me lidhjen.
      - Zgjerueshmërinë: Cisco Small Business Managed Switches
        mbështesin një shumëllojshmëri të protokolleve të cilësisë
        dhe fuqisë që ju mund të mos ju duhet si fillim. Ndërkohë që
        biznesi juaj rritet dhe ju jeni gati për më shumë shpërndarje
        rrjeti të avancuar, megjithatë, këto karakteristika nuk do të
        jenë të afta ti përballojnë ato.
      - Sigurinë e besueshme: Të gjitha butonat Cisco Small
        Business Managed janë të mbrojtura nga Cisco Limited
        Lifetime Hardware Warranty.

 • Cisco Small Business Smart Switches

  Përjetoni gati të gjitha karakteristikat e një butoni të menaxhuar pa vështirësi në menaxhim. Cisco Small Business Smart Switches ofrojnë funksionalitet të avancuar me minimumin e vështirësisë.

  Cisco Small Business Smart Switches mbështet:

      - Thjeshtëzimin: Me karakteristika të krahasueshme me
        ato të një butoni të menaxhuar, ndërfaqja e konfiguruar
        e kësaj pajisje bazuar në browser heq kompleksitetin
        nga proçesi i instalimit.
      - Performancën: Merrni të dhënat tuaja me high-bandwidth
        aty ku duhet të shkojë, shpejtë dhe pa gabime.
      - Sigurinë: Mbajtja e të dhënave në rrjetin tuaj të sigurt nga
        hyrje të pa-autorizuara është një prioritet. Siguri e avancuar,
        enkriptim, dhe karakteristika të autentifikuara i mbajnë
        larg ndërhyrësit.
      - Zgjerueshmërinë: Karakteristikat si cilësia e shërbimit dhe
        fuqia mbi Ethernet lejojnë për zgjerim të thjeshtë të
        shpërndarjeve të avancuara të rrjetit tuaj.
      - Sigurimin e besueshëm: Të gjithë butonat Cisco Small
        Business Smart janë të brojtur nga Cisco Limited Lifetime
        Hardware Warranty.

 • E2510 Switch Series

  E2510 SDwitch Series janë butona të shtresëzuar me 24-porta dhe 48-porta 10/100 dhe 10/100/1000 të menaxhuara me Layer 2, të dizenjuara për rrjete SMB.

  E2510 Switch Series ofron:

      - Set karakteristikash Layer 2 itë menaxhuar
      - Portë 24 ose 48 10/100 ose Gigabit
      - Dy slote mini-GBIC për lidhje fibre
      - Dizajn i qetë pa ventilator (J9019B)
      - Garanci lider në treg

 • E2520 Switch Series

  HP E2520 Switch Series është një familje e menaxhuar butonash Layer 2 me PoE të disponueshëm si në modelet e shpejta Ethernet ashtu edhe Gigabit.

  E2520 Switch Series ofrojnë:

      - Buton plotësisht i menaxhueshëm Layer 2 në 8 ose 24 porta
      - Zgjedhje midis modeleve Fast Ethernet ose Gigabit PoE
      - Fuqi mbi Ethernet për zë, video dhe wireless
      - Dizajn efikas në energji dhe operim të qetë
      - Formë faktorë me mundësinë të vihen në rafte dhe kompakte

 • V1810 Switch Series

  V1810 Switch Series janë butona 8 dhe 24 porta 10/100/1000 Web Managed, pa ventilim dhe Gigabit me opsione ngjitjeje fleksibël. Ideale për bizneset e vogla dhe grupet e punës që kanë nevojë për lidhje lehtësisht të menaxhueshme, Gigabit dhe që fillojnë punën sa vihen në prizë.

  V1810 Switch Series ofrojnë:

      - Buton të menaxhuar në Web Layer 2 Gigabit
      - Modele me 8- dhe 24-porta
      - Buton pa ventilim për operim të qetë
      - Dy slote dual-personality mini-GBIC (J9450A)
      - Të fuqizuar nga IEEE 802.3af PoE (J9449A)

 • V1700 Switch Series

  HP V1700 Switch Series përmban butona pa ventilim dhe të menaxhuar nga web 8 dhe 24 porta 10/100: formë faktori i vogël V1700-8 ka 7 10/100 porta dhe portë uplinku 1 10/100/1000, dhe V1700-24 ka 22 10/100 porta dhe 2 porta dual-personality.

  V1700 Switch Series ofrojnë:

      - Buton i menaxhuar në Web Layer 2 10/100
      - Modele 8 dhe 24 porta
      - Buton pa ventilim për operim të qetë
      - Dy slote dual-personality mini-GBIC (J9080A)
      - Garanci lider në treg

 • V1410 Switch Series

  HP V1410 Switch Series përmban butona 8, 16 dhe 24-porte, pa ventilim, të pa-menaxhueshëm dhe Gigabit: HP V1410-8G ka 8 10/100/1000 porta; HP V1410-16G ka 16 10/100/1000 porta; HP V1410-24G ka 22 10/100/1000 porta dhe 2 porta dual-personality.

  V1410 Switch Series ofrojnë:

      - Buton i pa-menaxhueshëm Layer 2 Gigabit Ethernet
      - Modele 8-, 16-, dhe 24-porta
      - Pa ventilim për operim të qetë
      - Dy slote dual-personality mini-GBIC (J9561A)
      - Garanci për gjithë jetën, lider në treg

 • V408 Switch Series

  HP V408 Switch është një buton i pa menaxhueshëm 8 port 1/100 që ofron half/full-deplex 10/100 auto.

  V408 Switch Series ofrojnë:

      - Operim të pa-menaxhueshëm që vihet në prizë dhe punon
      - 8 Porta 10/100
      - Dizajn kompakt dhe të qetë, pa ventilim
      - Garanci e para në treg