Programi Garancie Standarte & Avancuar

InfoSoft Systems zotëron plotësish Mundësi Menaxhimi Garancie. Nga administrimi i garancisë standarte të thjeshtë e deri tek nivelet më të larta të garancisë, planeve të përmirësimit dhe zgjatimit, kompania jonë është e veçantë në tregun IT Shqiptar.