Implementim Shërbimi për Hardware, Software dhe Produkte Rrjeti të InfoSoft Systems përfshijnë planifikim, instalim, konfigurim, testim dhe doumentim të produktit të performuar në shërbimet përkatëse.

Ne ofrojmë aftësi-nivel-ekspert, metoda dhe teknika menaxhimi projekti në mënyrë që të përmirësojmë kualitetin e implementimit të shërbimeve. Inxhinierët tanë janë të trainuar dhe çertifikuar nga partnerët tanë si HP, IBM, CISCO, Microsoft dhe Oracle dhe mbajnë nivelin më të lartë të çertifikatave kërkuar për implementimin e infrastrukturës komplekse IT për Enterprise dhe SP klientë. Njohuria e inxhinierëve tanë bashkë me metodat e menaxhimit të projektit, garantojnë përmbushjen e implementimit të shërbimeve në kohë dhe brenda buxhetit.

Ne ofrojmë kosto-fikse dhe qëllim-fiks për shërbimet e instalimit për produkte kyçe si dhe qëllim të përshtatshëm bazuar në nevojat e klientit për instalime komplekse dhe integrimin e projekteve.