Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

Përgjithësisht ofron:

    - Shërbime të testuara firewall-i
    - Mbrojtje të hollësishme në kohë reale
    - Hyrje e largët efektive, gjithnjë e ndezur dhe e sigurisë së
      lartë
    - Shërbime komunikimi të sigurisë së lartë

Cisco Adaptive Security Appliances bashkon firewall-et më të mira në industri, siguri të bashkuar komunikimi, teknologjinë VPN, parandalim të ndërhyrjeve dhe përmbajtjen e një sigurie në një platformë të përmbledhur për të:

    - ndaluar sulmet përpara se të hyjnë në perimetrin e rrjetit
    - mbrojtur të dhënat dhe burimet, gjithashtu edhe zërin, videon
      dhe trafikun e multimedia-s
    - kontrolluar rrjetin dhe aktivitetin e përdorimit
    - ulur pagesën e shpërndarjes dhe të vënies në punë

Këto zgjidhje ofrojnë një sistem të avancuar parandalimi (IPS) me Global Correlation, e cila është dy herë më efektive se sa IPS-ja tradicionale dhe përmban sigurim të garantuar prej Cisco-s.

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances ofron gjithashtu:

    - Shpërndarje e shpejtë dhe shpejtësi të lartë lidhjeje,
      kapacitet për shkallëzim të jashtëzakonshëm dhe mbrojtje
      investimesh
    - Arkitekturë të përshtatshme për shpërndarje të sigurtë dhe të
      shpejtë shërbimesh
    - Hyrje të larget të zhdërvjellet, gjithmonë të ndezur, të
      integruar me IPS dhe sigurinë në web për lëvizshmëri të
      sigurisë së lartë dhe rritje në prodhimtari