• Cisco AS5400 Series Universal Gateways

  Cisco AS5400 Series Universal Gateway është një voice gateway e besueshme dhe me të dhëna të shkallëzuara vetëm në 2 njësi raftesh. Mbështet sinjalizimin me rrjet telefonik me ndezje publike, sinjalizim gateway, codecs zëri, faks, VoiceXML, RADIUS, Tool Command Language, dhe përgjigje interaktive me zë. Të dhënat e distributorit të shërbimit dhe aplikimet me zë janë të mbështetura gjithashtu, duke përfshirë:

      - Zëri mbi përfundimin broadband
      - Distanca të largëta
      - Karta për thirrje me parapagesë
      - Hyrje lokale
      - Telefoni pritëse IP
      - Zgjidhje të qendrave të telefonatave
      - Terminim dhe hosting të ASP
      - Komunikime të përbashkuara
      - Akses në VPN
      - Akses duke formuar numrin
      - Ndezje TDM
   
  Cisco AS5400 Series përfshin Cisco AS5400HPX Universal Gateway, i cili ofron performancë të përmirësuar për zë i cili ka intensitet në proçesor dhe aplikime në faks, dhe Cisco AS5400XM i cili ofron dyfishin e performancës nga modelet e Cisco AS5400 dhe AS5400HPX, duke lejuar kështu aplikime moderne për të vepruar më shpejtë dhe me një utilizim më të ulet të CPU-së.

 • Cisco Unified Border Element

  Cisco Unified Border Element (Enterprise Edition) është kontrollër i fokusuar në ndërmarrjen session border i Cisco-s. Cisco Unified Border Element me trunking SIP ul shpenzimet totale të komunikacionit, duke optimizuar lidhjet e rrjetit dhe lejon aplikime me marrëdhënie të pasur.

  Cisco Unified Border Element përmbush trafikun nga fillimi deri në fund IP, nëpërmjet trunking SIP ndërmjet kompanive të ndryshme dhe rrjetet e distributorëve të shërbimit. Kontrollëri i session border-it ofron interoperability, siguri dhe garanci shërbimi duke ofruar aftësitë që rrjetet IP të sotme kanë të nevojshme, duke përfshirë:

      - Menaxhim sesioni
      - Siguri
      - Interworking
      - Demarkim

  Cisco Unified Border Element Enterprise Edition me trunking SIP ofron gjithashtu:

      - Shkallëzim të jashtëzakonshëm, me çdo shasi që është në
        gjendje të shkallëzoje deri në 16,000 sesione
      - Mbështetje të gjerë për proçesor dixhital me sinjal (DSPs)
        në platformë për të promovuar manipulim kompleks të medias
      - Tepri Box-to-box dhe in-box kështu që telefonatat mund të
        vazhdojnë edhe gjatë ndërprerjeve të paparashikuara