• Cisco Carrier Routing System

  "Ndërto themelin për gjeneratën e re të Internetit"

  Përfitoni nga performanca më e lartë në industri, inteligjenca e avancuar e shërbimeve, e ndërtuar për të mos dëmtuar ambjentin dhe jetëgjatësi të sistemit me Cisco Routing System (CRS).

  Çdo model përdor Cisco IOS XR Software, një sistem operativ i shpërndarë që është unik dhe që shërohet vet. Modelet përmbajnë:

      - Cisco CRS-3, i fuqizuar nga Cisco QuantumFlow Array – një
        arkitekturë chipset e ndërtuar në disa dimensione të shkallës,
        shërbimeve dhe kursimeve
      - Cisco CRS-1, e ndërtuar në Cisco Silicon Packet Processor
        (SPP)

  Komunikatat e të dhënave Packet-based po zëvendësohen nga video dhe media e pasur duke e kaluar IP Next-Generation Network (NGN) në disa drejtime. Duke qënë pjesë e një medianet, Cisco IP NGN që është e vetëdijshme për median, Cisco CRS e lehtëson këtë tendosje në rrjet, e drejton në mënyrë efikase trafikun e rrjetit që shkon në disa drejtime dhe ndërveprimet e dyshimta të data center-it.

  Ajo çka Cisco Carrier Routing System ofron është:

      - Dërgon operacione të vazhdueshme
      - Shkallëzon lehtësisht nga disa faktorë që kanë formën e një
        sasie të vetme, në një sistem masiv me shumë shasi, deri në
        322Tbps
      - Ofron efikasitetin më të mirë në industri, që kërkon pak fuqi,
        ftohje, dhe pak vend për një kapacitet inteligjent dhe me
        shërbim të lartë
      - Modelet Cisco CRS-3 janë ndërtuar me pajtueshmërinë e
        mbrapshme dhe të përparme të modelit CRS-1, duke mbrojtur
        investimet e tua ekzistente dhe të ardhshme për dekadat që
        do të vijnë

 • ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

  Cisco ASR 1000 Series ofron një vlerë të re të lartë, në krahasim me versionet e para të zgjidhjeve routing në largësi mesatare të Cisco-s, duke ofruar një përmirësim dhjetë-fish më të madh në performancë me shërbimet në lëvizje. Për më tepër, router-at kanë hardware dhe software me tepri, si dhe një dizajn me disponueshmëri të lartë dhe më të mira në industry.

  Cisco ASR 1000 Series ofron disa shërbime të përfshira në Cisco QuantumFlow Processor me shpejtësi teli nga 2.5 Gbps deri në 40 Gbps. Ndër të tjera,shërbimet mbështeten nga Cisco QuantumFlow Processor që përfshijnë shërbime sigurie (si përshembull, enkriptimi dhe firewall), kualiteti i shërbimit (QoS), Network Based Application Recognition (NBAR), Cisco IOS® Flexible Packet Matching (FPM), mbledhje broadband-esh, dhe Cisco Unified Border Element (SP Edition) (ose siç quhej më parë Session Border Control, ose SBC).

  Shërbimet parësore për distributorin e shërbimit jane:

      - Multi-service edge
      - Session border controller
      - Edge broadband
      - High-end route reflector
      - Managed customer premises equipment (CPE)

 • 7600 Series Routers

  "Shërbime Dinamike të IP-ve të personalizuara në Network Edge"

  Seria me shërbim të pasur 40G ES+ Series lejon konvergjencën e rrjetit nëpërmjet dërgimit të biznesit, rezidencës dhe shërbimeve të levizshme në një platformë të zakonshme.

  Shpërndani karakteristika me performancë të lartë IP/MPLS, gjithashtu edhe shërbime IP të shkallëzuara personalisht në kufirin e rrjetit, për të përmirësuar efikasitetin operacional, dhe të maksimizoni kthimin e investimeve të rrjetit me Cisco 7600 Series Router.

  Cisco 7600 Series është router-i i parë në industri me kufijë carrier-class për të ofruar ndezje Ethernet-i të integruar dhe me densitet të lartë, routing carrier-class IP/MPLS, dhe ndërfaqe 10-Gbps, me të cilën përfiton kompania dhe ndihmon për të lejuar distributorët e shërbimit për të dërguar si shërbime për konsumatorin, ashtu edhe për shërbimet e biznesit, nën një rrjet që e mbulon një Carrier Ethernet i vetëm.

  Karakteristika të rëndësishme të këtij router-i janë:

      - Performancë e lartë, deri në 720 Gbps në një shasi të vetme,
        ose 40 Gbps kapacitet për slot
      - Një zgjedhje për faktorë forme të ndërtuar me qëllimin që të
        kenë disponueshmëri të lartë
      - Dizajni Cisco I-Flex: Një portfolio me adaptorë të bashkuar
        portash (SPAs) dhe SPA interface processors (SIPs) që
        kontrollojnë eksperiencën e zërit, videos dhe të të dhënave
      - Nje grup i shkallëzuar dhe i zgjerueshëm aftësish
        hardware-esh dhe software-esh për të lejuar veprimin e
        shërbimeve inteligjente të Carrier Ethernet-it
      - Video Call Admission Control i Integruar me kualitet
        eksperiencë inovative vizuale, si për transmetimin, ashtu edhe
        për video me kërkesë (VoD)
      - Intelligent Services Gateway, ofrojnë sensibilizim të
        shkallëzuar për abonuesin dhe aplikimin me aftësi identiteti
        multi-dimensionale dhe kontroll rregullore
      - Integrated Session Border Control me eksperiencë në
        kualitet, si në Session Initiated Protocol (SIP) ashtu edhe
        në aplikimet jo-SIP

  Aplikimet e këtyre router-ave janë si më poshtë:

      - Carrier Ethernet: Grumbullimi i shërbimeve të konsumatorit
        dhe të biznesit
      - Ethernet services edge: Shërbime të personalizuara IP
      - Grup rrjetesh wireless dhe konvergjencë shërbimesh në
        levizje
      - Distributori i IP/MPLS routing kufijsh
      - Grumbullim WAN-esh në kompani
      - Routing thelbësor në zyrat qendrore