• Content Delivery Applications

  Cisco Content Delivery Applications janë elementet e software-it te CDS dhe implementojnë proçeset përmbajtëse në sipërfaqe të Cisco Content Delivery Engines, duke ofruar funksione që ofrojnë kapërdim, magazinim, fshehje, personalizim dhe derdhje.

  TV Streaming CDAs përmban:

      - Cisco Vault Application
      - Cisco TV Streamer Application
      - Cisco TV Playout Application
      - Cisco Integrated Streamer-Vault Application
      - Cisco Content Delivery Systems Manager

  Internet Streaming CDAs përmbajnë:

      - Cisco Internet Streamer Application
      - Cisco Content Acquirer Application
      - Cisco Service Router Application
      - Cisco Content Delivery Systems Manager