Microsoft Forefront Identity Manager 2010

Microsoft Forefront Identity Manager 2010 ndryshon gjendjen aktuale të menaxhimit të identitetit duke ofruar aftësi vetë-shërbimi shumë të fuqishme edhe për përdoruesin e fundit. Profesionistëve të IT-së u jepen më shumë mjete për të zgjidhur detyrat e përditshme si dërgimi i administrimit dhe krijimi i rrjedhës së punës për detyra të përgjithshme identiteti menaxhimi. Për më tepër është ndërtuar në një themel të bazuar tek .NET për ndërtuesit të ndërtojnë zgjidhje më të modifikuara dhe të zgjeruara.