InfoSoft Systems kalon nga Bronze në Silver Partner me Fortinet - Infosoft Systems Sh.p.k., Tirana, Albania
 
< InfoSoft Systems advances from Bronze to Fortinet Silver Partner
09.03.2015 00:07 Age: 3 yrs
Category: Press releases

InfoSoft Systems kalon nga Bronze në Silver Partner me Fortinet

InfoSoft Systems ka kaluar nga niveli Bronze në Silver si partner i Fortinet


InfoSoft Systems ka kaluar nga niveli Bronze në Silver si partner i Fortinet. Fortinet është një kompani e njohur ndërkombëtare që ofron produkte dhe shërbime në fushën e Sigurisë së Rrjetit. Misioni i saj është që të mundësojë platformën e sigurisë së rrjetit më inovative dhe më funksionuese për të lehtësuar dhe thjeshtuar infrastrukturën IT të klientëve të saj.

Nëpërmjet këtij çertifikimi, InfoSoft Systems ka të mundur ofrimin e një game më të gjerë të produkteve dhe shërbimeve Fortinet për Sigurinë e Rrjeteve për klientët tanë.

InfoSoft Systems, më mirë së bashku...