We are looking for talented people !

- Ke studiuar për Matematikë dhe Inxhinieri Matematike dhe ke pasion programimin? - Ke dëshirë që të investosh për veten tënde, duke përballur sfida të reja dhe të ngrihesh në karrierë? Alternativën më të sigurtë e gjeni pranë Infosoft Systems që ju ofron mundësitë më...

read more

Analist Biznesi

Infosoft Group, kerkon te punesoje: Analist Biznesi Eshte pergjegjes per ndjekien e te gjithe ciklit te nje projekti implementimi sistemesh menaxhimi, qe prej  analizes dhe dizenjimit te kerkesave te klientit, parametrizimeve dhe konfigurimeve te sistemit, testimit,...

read more

Software Developer

InfoSoft Systems hap aplikimet per pozicionin "Software Developer" prane kompanise tone. Kërkesat per kandidatet: Diplomë universitare në degët: Informatike, Inxh. Informatike, Shkenca Kompjuterike ose degë të ngjashme. Minimumi 1 vit eksperiencë në zhvillim...

read more

SLA Delivery Officer

General Summary: The SLA delivery officer is responsible for managing the successful delivery of Service Level Agreements with one or more clients, focusing on the quality of service provided, customer satisfaction, and continuously improving the delivery processes...

read more

Project Manager

General Summary: Responsible for conceptualizing and preparing Project Proposals; collects and integrates the project material; organizes and leads the project group; writing draft-projects; obtaining approvals from project stakeholders. Duties and Responsibilities:...

read more

Njoftim për Internship

Infosoft Systems, kompania lider në treg për ofrimin e shërbimeve në fushën IT, ofron mundësi Internship-i për studentë që frekuentojnë degët Administrim Biznesi, Marketing, Marrëdhënie Ndërkombëtare, në fushën e shitjeve dhe marketingut! Internshipi do të kombinojë...

read more

Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës Specialisti i Service Desk është pika qendrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa me cilesor. Ndjek problematikat deri ne zgjidhjen e tyre dhe siguron qe nivelet e shërbimit te...

read more

Specialist/e Marketingu

Specialisti Marketing eshte pergjegjes për te ideuar, propozuar dhe realizuar aktivitete marketing te kompanise. Përdor të gjitha platformat mediatike dhe të komunikimit, me qellim rritjen e shitjeve dhe ruajtjen e  imazhit te kompanise. Detyra dhe pergjegjesi: Mbledh...

read more

System Engineer

The Infrastructure Engineer supports the design, analysis, development and implementation of engineering infrastructure solutions of projects and/or work requests for different business solutions. Troubleshoots and proceeds on resolving infrastructure compatibility...

read more

Sales Manager

General Summary: Manages sales of the company’s products and services within an assigned market segment. Ensures consistent, profitable growth in sales revenues through positive planning and deployment. Responsibilities Establishes and maintains relationships with...

read more