Përshkrimi i Vendit të Punës

15.05.2018 00:00 Age: 97 days
Category: ITD shpk ITD shpk

Punonjes ne Servis per Pajisje Elektronike


ITD shpk, kerkon te punesoje:

 

 

 

Punonjes ne Servis per Pajisje Elektronike

 

Punonjësi i servisit për pajisjet elektronike kujdeset për gjetjen e defekteve të pajisjeve dhe kryen riparimin/sherbimet brenda afateve të përcaktuara nga kompania dhe furnitoret.

Kerkesa per kandidatet:

 Diplome universitare – e preferueshme

 Minimalisht 2 vjet eksperience e meparshme ne riparimin e PC, Laptop-eve, tableta etj.

 Te kete njohuri shume te mira mbi pajisjet e Teknologjise se Informacionit

 Te kete njohuri te mira te gjuhes angleze

 Te kete aftesi te mira komunikuese

 Të jete i disponueshëm për të punuar jashtë orarit

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al

Vendi i punes eshte ne kilomentrin e pare te autostrades.