Përshkrimi i Vendit të Punës

27.08.2018 00:00 Age: 24 days
Category: InfoSoft Business Solutions InfoSoft Business Solutions

Programues/e


Infosoft Business Solutions shpk, kerkon te punesoje:

 

Programues/e

Kërkesat per kandidatet:

·    Diplome universitare ne Shkenca Kompjuterike, Informatike ose dege ekuivalente

·         Minimalisht 2 vjet eksperience ne programim

·        Njohuri ne programim per Microsoft Dynamics Navision, ose te nje sistemi tjeter ERP – e preferueshme

·         Njohuri shume te mira te gjuhes angleze

·         Aftesi te mira komunikuese dhe organizative

 

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail:

 

humanresources@infosoftgroup.com.al