Përshkrimi i Vendit të Punës

26.09.2017 00:00 Age: 211 days
Category: ITD shpk ITD shpk

Menaxher Produkti


ITD shpk, kerkon te punesoje:

Menaxher Produkti

Detyra dhe pergjegjesi:

-         Njeh mire gamen e produkteve qe mbulon dhe specifikimet e tyre.

-         Kryen porosite per produkte tek furnitoret. Ndjek statusin e porosise ne sistemin e furnitorit perkates.

-         Njeh permbajtjen e kontratave te shitjes me furnitoret e produkteve qe mbulon.

-         Ndjek ne menyre aktive shitjen e produkteve ne te gjitha kanalet e shitjes te kompanise.

-         Negocion me firmat korresponduese (furnitore) mbi cmime speciale, cmime promocion, etj.

 

Kerkesa per kandidatet:

-         Diplome universitare ne deget Ekonomike, Informatike Ekonomike. (Pranohen edhe kandidate qe jane diplomuar per shkenca ekzakte, te cilet plotesojne kerkesat e tjera)

-         Te pakten 2 vjet experience ne pozicione pune analoge ne kompani private

-         Njohuri shume te mira per produktet IT, me specifikisht per printera (e preferueshme)

-         Njohje shume e mire e gjuhes angleze (e detyrueshme)

-         Aftesi shume te mira komunikuese dhe negociuese

Per te aplikuar ju lutem dergoni CV-te dhe dokumente te tjera qe vertetojne kualifikimet tuaja ne adresen e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al