SLA Delivery Officer

General Summary: The SLA delivery officer is responsible for managing the successful delivery of Service Level Agreements with one or more clients, focusing on the quality of service provided, customer satisfaction, and continuously improving the delivery processes...

Project Manager

General Summary: Responsible for conceptualizing and preparing Project Proposals; collects and integrates the project material; organizes and leads the project group; writing draft-projects; obtaining approvals from project stakeholders. Duties and Responsibilities:...

Njoftim për Internship

Infosoft Systems, kompania lider në treg për ofrimin e shërbimeve në fushën IT, ofron mundësi Internship-i për studentë që frekuentojnë degët Administrim Biznesi, Marketing, Marrëdhënie Ndërkombëtare, në fushën e shitjeve dhe marketingut! Internshipi do të kombinojë...

Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës Specialisti i Service Desk është pika qendrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa me cilesor. Ndjek problematikat deri ne zgjidhjen e tyre dhe siguron qe nivelet e shërbimit te...

Specialist/e Marketingu

Specialisti Marketing eshte pergjegjes për te ideuar, propozuar dhe realizuar aktivitete marketing te kompanise. Përdor të gjitha platformat mediatike dhe të komunikimit, me qellim rritjen e shitjeve dhe ruajtjen e  imazhit te kompanise. Detyra dhe pergjegjesi: Mbledh...

System Engineer

The Infrastructure Engineer supports the design, analysis, development and implementation of engineering infrastructure solutions of projects and/or work requests for different business solutions. Troubleshoots and proceeds on resolving infrastructure compatibility...