Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës Specialisti i Service Desk është pika qendrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa me cilesor. Ndjek problematikat deri ne zgjidhjen e tyre dhe siguron qe nivelet e shërbimit te...

Specialist/e Marketingu

Specialisti Marketing eshte pergjegjes për te ideuar, propozuar dhe realizuar aktivitete marketing te kompanise. Përdor të gjitha platformat mediatike dhe të komunikimit, me qellim rritjen e shitjeve dhe ruajtjen e  imazhit te kompanise. Detyra dhe pergjegjesi: Mbledh...

Njoftim për Intership

InfoSoft Systems, kompania lider në treg për ofrimin e shërbimeve në fushen IT, ofron mundësi internship-i për studentë që frekuentojne degët Administrim Biznesi dhe Marketing. Internshipi do te kombinojë të mësuarit teorik dhe angazhim në projekte praktike në...

System Engineer

The Infrastructure Engineer supports the design, analysis, development and implementation of engineering infrastructure solutions of projects and/or work requests for different business solutions. Troubleshoots and proceeds on resolving infrastructure compatibility...

Sales Manager

General Summary: Manages sales of the company’s products and services within an assigned market segment. Ensures consistent, profitable growth in sales revenues through positive planning and deployment. Responsibilities Establishes and maintains relationships with...