InfoSoft Systems ofron konsulencë teknike, implementim dhe suport shërbimesh, system integration të specializuar për organizata të mëdha, të mesme dhe të vogla. Lider i njohur në Shqipëri, i suksesshëm dhe sfidues në tregun rajonal përgjatë viteve të eksperiencës, me aftësi funskionesh biznesi në industri, InfoSoft Systems vazhdon të bashkëpunojë me klientët duke i ndihmuar ata në zgjerimin dhe rritjen e biznesit të tyre. Duke përdorur teknologjitë më të reja nëpërmjet partnerëve global InfoSoft Systems po pasuron dhe thjeshtëzon kanalet e komunikimit duke bërë informacionin të aksesueshëm kudo dhe në çdo kohë.

 Në linkun më poshtë mund të gjeni Profilin e Kompanisë dhe kështu do të merrni informacione më të detajuara për InfoSoft Systems. Për më tepër informacione, kontaktoni me infosoft@infosoftgroup.com.al

InfoSoft Systems, Profili i Kompanisë