Specialist Service Desk

Përshkrimi i punës Specialisti i Service Desk është pika qendrore e kontaktit me klientin dhe është përgjegjës për menaxhimin e incidenteve dhe kërkesave per shërbim sa me cilesor. Ndjek problematikat deri ne zgjidhjen e tyre dhe siguron qe nivelet e shërbimit te...

Specialist/e Marketingu

Specialisti Marketing eshte pergjegjes për te ideuar, propozuar dhe realizuar aktivitete marketing te kompanise. Përdor të gjitha platformat mediatike dhe të komunikimit, me qellim rritjen e shitjeve dhe ruajtjen e  imazhit te kompanise. Detyra dhe pergjegjesi: Mbledh...

Njoftim për Intership

InfoSoft Systems, kompania lider në treg për ofrimin e shërbimeve në fushen IT, ofron mundësi internship-i për studentë që frekuentojne degët Administrim Biznesi dhe Marketing. Internshipi do te kombinojë të mësuarit teorik dhe angazhim në projekte praktike në...